Innovatiestrategie in het kader van de stimulans ter bevordering van innovatie voor de regulatoire periode 2024-2027

Thema

Openbare raadpleging betreffende de innovatiestrategie die Elia heeft opgesteld voor de regulatoire periode 2024-2027, met als doel de grote domeinen vast te leggen waar Elia zich voorneemt innovatieprojecten te realiseren tijdens de komende 4 jaar.

Achtergrondinformatie

In overeenstemming met artikel 26, §2 van het Besluit van 30 juni 2022 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027 (hierna ‘de tariefmethodologie’) heeft Elia een innovatiestrategie opgesteld.

Deze strategie beschrijft de grote domeinen waar Elia zich voorneemt innovatieprojecten te realiseren tijdens de 4 jaar van de tariefperiode 2024-2027. Elia houdt, conform de tariefmethodologie, een openbare raadpleging over deze innovatiestrategie teneinde alle stakeholders de mogelijkheid te bieden om hun opmerkingen over deze strategie te formuleren.

De innovatiestrategie begint met het uiteenzetten van de verwachte tendensen en hun respectievelijke impact op het transmissienet voor de regulatoire periode 2024-2027. Nadien wordt een overzicht gegeven van de innovatiedomeinen die zijn opgenomen in de strategie. Hieraan gekoppeld worden de specifieke doelstellingen per innovatiedomein verduidelijkt. Tot slot wordt het innovatieproces binnen Elia uitgelegd.

De innovatiestrategie is opgesteld in het Engels.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. De consultatieperiode loopt van vrijdag 24 maart tot en met donderdag 27 april 2023.

 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.