Ontwikkelingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2024-2034

Onderwerp

Elia organiseert een publieke consultatie over het Ontwikkelingsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2024-2034 in lijn met de elektriciteitsordonnantie, meer bepaald met betrekking tot de daarin opgenomen bepalingen inzake de ontwikkelingsplannen (artikel 12) en de verplichting voor het tweejaarlijks indienen van dit plan bij Brugel.

Context

In het kader van de elektriciteitsordonnantie artikel 12 is Elia, als zijnde beheerder van het gewestelijke transmissienet van elektriciteit, verplicht tweejaarlijks een ontwikkelingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in te dienen bij Brugel.

Voorliggend ontwikkelingsplan omvat verschillende elementen. Enerzijds een gedetailleerde raming van de huidige en toekomstige capaciteitsbehoeften van het net in kwestie en van decentrale productie met aanduiding van de onderliggende hypothesen. Anderzijds de belangrijkste infrastructuur die de eerstvolgende tien jaar aangelegd of vernieuwd moet worden en de daaraan gerelateerde voorziene investeringen. En tot slot een tijdschema voor deze investeringsprojecten.

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document.

De consultatieperiode loopt van 17 april 2023 tot en met 17 mei 2023.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.