Openbare raadpleging over een aanpassing van de operationele overeenkomst voor het Elia LFC-blok en de methodologie voor het bepalen van het balanceringscapaciteit in het Elia LFC-blok

Onderwerp

Elia raadpleegt over een wijziging van de operationele overeenkomst voor het Elia LFC-blok en de methodologie voor het bepalen van het balanceringscapaciteit in het Elia LFC-blok. Deze documenten specificeren onder andere de methodologieën en regels voor het balanceren van de Belgische regelzone en de methodologie voor de berekening van de aan te kopen balanceringscapaciteit om de noden aan reservecapaciteit te dekken in het Elia LFC-blok.

Context

In overeenstemming met artikel 119, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van een richtlijn inzake het beheer van het elektriciteitstransmissienet (SOGL), specificeert de operationele overeenkomst van het LFC-blok de dimensioneringsregels voor de ‘Frequentieherstelreserves’ of 'FRR' (ook wel aangeduid als aFRR en mFRR) en de methodes voor het vervullen van de verplichtingen betreffende het balanceren van de Belgische regelzone. Elia heeft een voorstel uitgewerkt tot wijziging om, als onderdeel van de escalatieprocedure, een biedverplichting in te voeren tijdens de eerste veiling van mFRR-balanceringscapaciteit in geval van krappe marktomstandigheden. Elia maakt ook van de gelegenheid gebruik om de aanpassing van de volledige activeringstijd van aFRR naar 5 minuten voor te bereiden en een fallback procedure in te voeren in geval van technische problemen met de nieuwe dynamische aFRR dimensioneringsmethodologie van Elia.

In overeenstemming met artikel 213, lid 1, van de Gedragscode Elektriciteit van de CREG van 20 oktober 2022 en in uitvoering van artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2195 Van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van de richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (EBGL) specifieert de LFC Means de methode om voor elke balanceringsdienst de aan te kopen balanceringscapaciteit voor aFRR en mFRR te bepalen. Dit voorstel tot wijziging introduceert een proces dat de bijdrage van het delen van reserves bij het dekken van de opwaartse mFRR-reservenoden tijdelijk beperkt tijdens momenten met krappe marktvoorwaarden in landen waarmee Elia een overeenkomst voor het delen van reserves heeft gesloten. Tijdens deze periodes zal de vereiste balanceringscapaciteit verhoogd worden met 250 MW.

Onder voorbehoud van de goedkeuring door de CREG zullen de aanpassingen van kracht worden na de in het voorstel gespecificeerde implementatieplanning. Noteer ook dat enkel de voorstellen tot wijziging van de operationele overeenkomst voor het Elia LFC-blok (LFCBOA genoemd) en de methodologie voor het bepalen van het balanceringscapaciteit in het Elia LFC-blok (LFC Means genoemd) worden geraadpleegd. De verklarende nota’s alsook de documenten met “track changes” ten opzichte van de vorige versie, worden ter informatie gepubliceerd.

 

Periode

Deze raadpleging is bedoeld om eventuele opmerkingen van marktpartijen en stakeholders over het geraadpleegde document te ontvangen en de raadplegingsperiode loopt van vrijdag 18 augustus tot en met vrijdag 15 september 2023
 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.