Publieke consultatie betreffende de DiMaX-design note

Thema

Publieke consultatie van de stakeholders over de design note met betrekking tot de Direct Market Access (DiMaX) dienst gelinkt aan het consumentgericht marktontwerp (Consumer-Centric Market Design, CCMD) van Elia.
 

Achtergrondinformatie

De toekomst zal in het teken staan van een snelle toename van hernieuwbare energiebronnen en een massale elektrificatie van industriële en huishoudelijke apparaten. In dit verband pleit Elia al meerdere jaren voor een geoptimaliseerd marktontwerp: het consumentgericht marktontwerp. Met dit ontwerp kunnen we de belangrijke uitdaging van systeemintegratie aangaan. 
Voortbouwend op dit consumentgericht marktontwerp, stelt Elia de DiMaX-dienst voor. Deze dienst zal de toegang tot de Day-ahead and Intraday elektriciteitsbeurzen vergemakkelijken, een manier bieden om de toekomstige realtime prijs te verspreiden voor een volledige economische optimalisatie van flexibele assets en tenslotte ook de barrières wegnemen om een balanceringsverantwoordelijke (BRP) te worden.

Elia is ervan overtuigd dat we meer flexibiliteit kunnen creëren door de consument een actieve rol te geven (op alle spanningsniveaus), waarbij hun flexibele assets optimaal ingezet kunnen worden om de energietransitie mogelijk te maken. 

Consultatieperiode

De stakeholders worden vriendelijk verzocht hun opmerkingen en suggesties door te geven. De reacties kunnen aan Elia worden verstrekt via het onderstaande formulier. De feedback wordt uiterlijk op vrijdag 24 november 2023 verwacht.

Na de consultatieperiode zal Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen verzamelen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en in de volgende CCMD-werkgroep bespreken. Indien uw bijdrage als vertrouwelijk moet worden behandeld, verzoeken wij u dit expliciet te vermelden in het antwoordformulier.
 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.