Publieke consultatie over het voorstel voor aanbestedingsprocedure voor reactief vermogen diensten

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het voorstel voor aanbestedingsprocedure voor reactief vermogen diensten

 

Context

Aanbestedingsprocedure voor de leveranciers van hersteldiensten

In toepassing van artikel 8 §1/1 van de elektriciteitswet legt Elia een voorstel voor een aanbestedingsprocedure voor leveranciers voor reactief vermogen diensten ter consultatie voor. Dit voorstel omvat de bepalingen die momenteel zijn opgenomen in de biedingsinstructies bij de door Elia georganiseerde aanbestedingen.

Ter ondersteuning van de raadpleging deelt Elia ook een informatienota mee waarin de belangrijkste wijzigingen die Elia aanbrengt aan het ontwerp van de hersteldiensten worden toegelicht.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van vrijdag 23 februari tot en met maandag 25 maart 2023.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.