Publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en de specifieke voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de hersteldiensten (T&C RSP) en aanbestedingsprocedure voor hersteldiensten

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en de specifieke voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de hersteldiensten (T&C RSP) alsook de eerste versie van de aanbestedingsprocedure voor hersteldiensten.

Achtergrondinformatie

Specifieke voorwaarden en modaliteiten van toepassing op de aanbieders van hersteldiensten (T&C RSP)

Overeenkomstig met artikel 7 van de Europese Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (E&R NC) organiseert Elia een formele openbare raadpleging over de voorgestelde wijzigingen van de specifieke voorwaarden van het standaardcontract voor contractuele dienstverleners voor herstel.  

De herziening van de specifieke voorwaarden van de T&C RSP volgt op het besluit (B) 2557 van de CREG van 8 juni 2023 tot goedkeuring van de T&C die momenteel van kracht zijn. In dit besluit geeft de CREG aan dat de huidige T&C van toepassing zijn tot eind 2026 en dat een nieuwe versie ter goedkeuring moet worden voorgelegd voor de contractuele periode vanaf 01/01/2027.  

De wijzigingen in het T&C RSP volgen uit de implementatie van de ontwerpnota die in 2018 is geconsulteerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Het uitbreiden van de deelname aan de Black-start dienst naar meer eenheden via verdere aggregatiemogelijkheden
  2. Toevoeging van bepalingen met betrekking tot cybersecurity
  3. Het updaten van de technische vereisten om de Black Start Service aan te bieden
  4. Wijziging van de vergoeding voor de Black Start Service via de invoering van een kapitaal kost component voor de vergoeding van de dienst
  5. Bijwerken van de structuur van het contract in lijn met de andere contracten met betrekking tot ondersteunende diensten en aanbrengen van algemene verbeteringen aan het contract.

Deze T&C zullen worden gebruikt voor de volgende aanbesteding voor de inkoop van hersteldiensten voor de periode vanaf 01/01/2027.

De huidige openbare raadpleging betreft enkel de wijzigingen aan de Specifieke Voorwaarden van de T&C RSP.  

Aanbestedingsprocedure voor de leveranciers van hersteldiensten

In toepassing van artikel 8 §1/1 van de elektriciteitswet legt Elia ook een voorstel voor een aanbestedingsprocedure voor leveranciers van hersteldiensten ter consultatie voor. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  1. Invoering van een nieuwe openbare aanbestedingsprocedure (concurrentiegerichte dialoog) voor de Black Start Service
  2. Actualisering van de vereisten voor indiening, het selectieproces en de gunningscriteria  

Ter ondersteuning van de raadpleging deelt Elia ook een informatienota mee waarin de belangrijkste wijzigingen die Elia aanbrengt aan het ontwerp van de hersteldiensten worden toegelicht.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van vrijdag 23 februari tot en met maandag 25 maart 2024.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.