Openbare raadpleging van het voorstel tot wijziging van de Balanceringsregels in het kader van de aansluiting met het aFRR Platform

Thema

Elia organiseert een openbare raadpleging met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Balanceringsregels in het kader van de geplande aansluiting met het aFRR Platform (PICASSO). 

Achtergrondinformatie

Momenteel wordt de aFRR-dienst lokaal georganiseerd. Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening 2017/2195 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering (EBGL) moeten alle Europese TNB's een Europees platform ontwikkelen voor de uitwisseling van aFRR-balanceringsenergie.

In 2022 identificeerde Elia een risico op frequente hoge prijzen, en daaruit volgende drastische verhogingen van de kosten, als gevolg van de invoering van de marginale prijszetting en de versoepeling van de algemene limiet voor de biedprijs voor aFRR-energiebiedingen. Om het geïdentificeerde risico te beperken zijn bijkomende risicobeperkende maatregelen vereist, die uitgebreid werden besproken met de belanghebbenden. 

Meer bepaald stelt Elia een doeltreffende risicobeperking voor via de combinatie van:

  • de invoering van tijdelijke biedprijslimieten voor gecontracteerde aFRR-energieaanbiedingen (deze maatregel maakt deel uit van het voorstel tot wijziging van de T&C BSP aFRR); en 
  • de toepassing van een elastische vraag naar aFRR-balanceringsenergie.

De mogelijkheid voor TSO's om - op vrijwillige basis – gebruik te maken van een elastische vraag naar aFRR-balanceringsenergie, is onlangs voorgesteld op Europees niveau via een voorstel tot wijziging van het tenuitvoerleggingskader voor het Europese aFRR-platform (het zogenaamde aFRR IF). Dit voorstel tot wijziging van het aFRR IF beschrijft onder andere dat de regels om de volume- en prijsdrempels voor de elastische aFRR-vraag te bepalen op lokaal niveau moeten worden vastgesteld.

In deze context specificeert dit voorstel tot wijziging van de Balanceringsregels dat Elia gebruik wil maken van de mogelijkheid om een elastische vraag naar aFRR-balanceringsenergie in te voeren en beschrijft het de regels voor het bepalen van de volume- en prijsdrempels voor de elastische aFRR-vraag. De regels voor het bepalen van de volume- en prijsdrempels en hun impact op zowel de prijzen/kosten als de regelkwaliteit werden voorgesteld in een specifieke workshop die plaatsvond op 29 februari 2024.

Periode van overleg

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voor raadpleging voorgelegde documenten.  

De consultatieperiode loopt van 29 maart 2024 tot en met 29 april 2024.

Na de consultatieperiode stelt Elia een consultatierapport op waarin alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen geïntegreerd worden samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve indien expliciet wordt vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd. 

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.