Aansluiting met flexibele toegang: Design nota met betrekking tot de evolutie van het kader op federaal niveau

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie op de Design nota met betrekking tot de evolutie van het kader van aansluitingen met flexibele toegang op federaal niveau.

Achtergrondinformatie

Deze nota heeft tot doel de evolutie te beschrijven met betrekking tot aansluitingen met flexibele toegang op middellange/korte termijn en met een focus op het federale net. De uitwerking van dit design werd ondernomen omwille van de volgende redenen: 

  • Het groeiende belang van aansluitingen met flexibele toegang, in de context van de energietransitie die leidt tot een enorme toename van aansluitingsaanvragen voor hernieuwbare energie, energieopslagfaciliteiten en geëlektrificeerde processen. Deze aansluitingen moeten vaak eerder worden gerealiseerd dan de netwerkversterkingen die nodig zijn om die bijkomende injecties/afnames op te vangen.
  • De ontvangen feedback en bezorgdheden van marktpartijen benadrukken het feit dat de huidige manier om een aansluiting met flexibele toegang te behandelen, verduidelijkt moet worden. Enerzijds is er meer transparantie nodig over hoe flexibele volumes worden ingeschat en hoe Elia aansluitingen met flexibele toegang in exploitatie gebruikt. Anderzijds is er behoefte aan meer garanties zodat de betrokken netgebruikers de haalbaarheid van hun business case kunnen berekenen.
  • De bereidheid van de CREG om de Gedragscode (federaal regelgevend kader) te wijzigen en een aangepast en uitgebreid kader te hebben voor aansluitingen met flexibele toegang.
  • De 2024 stimulans met betrekking tot de “Visie en roadmap inzake flexibiliteit voor congestiebeheer en transparante communicatie over de activatie van flexibiliteit in het kader van contracten met flexibele toegang” zoals beschreven en goedgekeurd in de CREG ontwerpbeslissing (B)658E/84.

Het voorgestelde design is gebaseerd op het bestaande “Gflex product”, waarbij de flexibiliteit in real time wordt geactiveerd met setpoints gebaseerd op metingen van kritieke netelementen. In Q1 2024 werden drie workshops georganiseerd om het voorstel van dit design te ondersteunen en in juni 2024 wordt een vierde workshop gepland. Op basis van het huidige design en de feedback van de marktpartijen op deze publieke consultatie, zal Elia :

  • Een wijziging van de Gedragscode voorstellen aan de CREG;
  • De andere gereguleerde documenten identificeren (bv. Aansluitingscontract, Coördinatieregels voor congestiebeheer…) die moeten worden aangepast;
  • Een implementatieplan voorstellen.

Consultatieperiode 

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 5 juli om 18:00.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.