Publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en de specifieke voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de hersteldiensten (T&C RSP)

Thema

Elia organiseert een publieke consultatie over het voorstel tot herziening van de modaliteiten en de specifieke voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de hersteldiensten (T&C RSP) alsook de eerste versie van de aanbestedingsprocedure voor hersteldiensten.

Achtergrondinformatie

Overeenkomstig met artikel 7 van de Europese Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet (E&R NC) organiseert Elia een formele openbare raadpleging over de voorgestelde wijzigingen van de specifieke voorwaarden van het standaardcontract voor contractuele dienstverleners voor herstel.  
De herziening van de specifieke voorwaarden van de T&C RSP volgt op het besluit (B) 2557 van de CREG van 8 juni 2023 tot goedkeuring van de T&C die momenteel van kracht zijn. In dit besluit geeft de CREG aan dat de huidige T&C van toepassing zijn tot eind 2026 en dat een nieuwe versie ter goedkeuring moet worden voorgelegd voor de contractuele periode vanaf 01/01/2027.  

De huidige wijzigingen aan de T&C RSP worden doorgevoerd in de context van ontwerpevoluties die werden voorgesteld in de ontwerpnota die in 2018 openbaar werd geraadpleegd. Ze zijn complementair met de wijzigingen die werden voorgesteld tijdens de openbare raadpleging van 23 februari tot 25 maart.  Elia heeft enkele tikfouten en dubbelzinnigheden vastgesteld in de verschillende versies (EN, FR, NL) van de geraadpleegde documenten en heeft in overleg met de CREG beslist om opnieuw een openbare raadpleging te lanceren om deze te verhelpen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Correctie van de formule met betrekking tot de vermindering van de vergoeding
  2. Redactionele correcties om de leesbaarheid te verbeteren
  3. Alineëring tussen de verschillende taalversies
  4. Alineëring met de terminologie gebruikt in de Aanbestedingsprocedure
  5. Verbetering van de gebruikte technische terminologie
  6. Verduidelijking dat de prekwalificatietest correct moet worden uitgevoerd om als Beschikbaar beschouwd te kunnen worden
  7. Herschrijven van de netgebruikersverklaringen
  8. Correctie van de verwijzing naar de algemene voorwaarden

Deze T&C zullen worden gebruikt voor de volgende aanbesteding voor de inkoop van hersteldiensten voor de periode vanaf 01/01/2027.
De huidige openbare raadpleging betreft enkel de wijzigingen aan de Specifieke Voorwaarden van de T&C RSP.  

Consultatieperiode

Elia nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op het voor raadpleging voorgelegde document. 

De consultatieperiode loopt van vrijdag 31 mei tot en met maandag 1 juli 2024.

Na de consultatieperiode verzamelt Elia alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Elia zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Elia. Naast het consultatierapport zal Elia de reacties van de marktdeelnemers (inclusief namen) publiceren op de website, behalve als expliciet werd vermeld dat de bijdrage als vertrouwelijk moet worden beschouwd.

 

Antwoordformulier

Gebruik het online formulier om te reageren op deze openbare raadpleging:

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.