Principes

De corporate governance bij Elia steunt op twee pijlers: de Corporate Governance Code van 2009 en de Elektriciteitswetgeving.

Corporate Governance Code

De aandelen van Elia worden sinds juni 2005 genoteerd op ‘Eurolist by Euronext’, de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.
 
Elia is dan ook onderworpen aan de regels van goed bestuur die gelden voor genoteerde vennootschappen.
 
Tot deze regels behoort onder meer de Belgische Corporate Governance Code voor genoteerde vennootschappen die op 12 maart 2009 werd gepubliceerd.

Elia aanvaardt deze Code als zijn referentiecode en heeft in uitvoering ervan het Corporate Governance Charter van Elia opgesteld. Dit Corporate Governance Charter is beschikbaar op de pagina Documenten

Elektriciteitswetgeving

Daarnaast is Elia als netbeheerder steeds onderworpen aan specifieke en strikte regels van goed bestuur.

Deze bepalingen van goed bestuur liggen onder meer vervat in de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals gewijzigd, en in het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet, zoals gewijzigd.

Deze elektriciteitswetgeving bepaalt de juridische structuur van Elia, de samenstelling van zijn vennootschapsorganen en zijn activiteiten.

De strikte scheiding van de samenstelling en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en het directiecomité binnen Elia vormt één van de krachtlijnen van corporate governance die door de elektriciteitswetgeving wordt voorgeschreven.

 

 


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.