Plant u werken in de buurt van onze installaties?

Plant u werken in de nabijheid van onze installaties en heeft u vragen over de specifieke maatregelen die u moet nemen op het vlak van veiligheid?

Wanneer moet u ons Contact Center contacteren?


Werken in de buurt van een hoogspanningsinstallatie kent specifieke risico’s. Ons Contact Center kan u vertellen welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

In een aantal gevallen bent u verplicht ons te contacteren voordat u start met werkzaamheden :

 •  Werken op minder dan 100 meter van onze installaties;
 • Werken in de nabijheid van leidingen die gevaarlijke producten vervoeren;
 •  Werken nabij hoogspanningslijnen;
 •  Werken nabij ondergrondse elektriciteitskabels;
 •  Vóór de start van een bouwproject of vóór het afleveren van een bouwvergunning
 •  Werken met hoge landbouwvoertuigen (zoals tractoren, sproeimachines of maaidorsers) onder hoogspanningslijnen;
 •  Werken met een kraan, hoogwerker, graafmachine of een ander lang werktuig (zoals een ladder);
 •  Dakwerken of stellingwerken op minder dan 100 meter van een luchtlijn;
 •  Een windturbine oprichten.


Gewestelijke meldpunten


Iedereen die werken wil uitvoeren in de nabijheid van hoogspanningslijnen en -pylonen, ondergrondse elektriciteitskabels of hoogspanningsstations is verplicht om deze werken aan Elia te melden om zo de plannen en bijhorende veiligheidsmaatregelen van de betrokken installaties te verkrijgen.

 • Hiervoor dient u voor Vlaanderen gebruik te maken van het gewestelijk meldpunt :KLIP (Kabel en Leiding Informatie Portaal.
 • Voor Brussel dient u gebruik te maken van het federaal meldpunt: KLIM/CICC (Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt / Contact Fédéral Information Câbles et Conduites).
 • In Wallonië kan u uw werken eveneens via KLIM/CICC melden.

Contact Center Noord
Vaartkaai 2,
2170 Merksem
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.