Maatregelen en vergoedingen voor de omgeving

Elia spant zich in om de impact van de aanwezigheid van haar infrastructuur op de omgeving te beperken.

Principes voor de toepassing van maatregelen en vergoedingen

 
Maatregelen toepassen en vergoedingen toekennen gebeurt volgens volgende  principes : 
 • Transparantie: de voorwaarden zijn duidelijk en beschikbaar;
 • Geen discriminatie: het beleid geldt voor iedereen en wordt uniform toegepast;
 • Proportioneel: de maatregelen en vergoedingen staan in verhouding tot de impact van de werken;
 • Proactief: Elia brengt u op de hoogte indien u in aanmerking komt voor een bepaalde maatregel of vergoeding.

In het kader van Ventilus heeft de Vlaamse regering gevraagd om de huidige compensatieregeling te verruimen. De CREG als regulator en Elia hebben samen een voorstel uitgewerkt om binnen de tarifaire bepalingen maximaal tegemoet te komen aan die vraag. De Vlaamse Regering heeft in dit voorstel nog keuzes gemaakt en heeft op 29 september een beslissing genomen. Deze pagina zal zo snel mogelijk geüpdatet worden met de nieuwe info.


 • Omwonenden

  Welke vergoeding krijg ik als er een nieuwe luchtlijn dicht bij mijn huis of bouwgrond komt?

  Als u een woning of bouwgrond heeft binnen een zone van 125 meter bij een spanningsniveau van 150kV of meer of 100 meter bij spanningsniveau van minder dan 150kV ten opzichte van het midden van een toekomstige luchtlijn, neemt Elia contact met u op. U krijgt dan een vergoeding aangeboden om het nadeel voor van uw eigendom te dekken.

   

  Een nieuwe bovengrondse luchtlijn of een aanpassing aan een bestaande luchtlijn kan tot een nadeel voor uw  van uw woning of bouwgrond leiden. Elia dekt het nadeel voor uw eigendom door een vergoeding uit te keren.

   

   
  Deze vergoeding is afhankelijk van:
  • de afstand van uw woning of bouwgrond tot de luchtlijn: hoe dichter u bij de luchtlijn woont, hoe hoger de vergoeding zal zijn.
  • het spanningsniveau van de luchtlijn;
  • en de waarde van uw eigendom.

  De waarde van uw eigendom wordt vastgesteld door een onafhankelijke schatter.

  • Als u een woning of bouwgrond heeft binnen een zone van 35 meter bij een spanningsniveau vanaf 150kV of 30 meter bij een spanningsniveau van minder dan 150kV ten opzichte van het midden van een nieuwe luchtlijn wordt u een verkoopmogelijkheid aangeboden. Een verkoop is volledig vrijwillig. Het bedrag van het opkoopbod is de waarde van de vergunde eigendom vóór de bouw van de nieuwe luchtlijn. Het aanbod blijft geldig tot één jaar na de ingebruikname van de luchtlijn. Wil u uw woning niet verkopen? Dan heeft u uiteraard recht op de vergoeding die het nadeel voor uw woning en/of bouwgrond vergoedt uw woning en/of bouwgrond vergoedt. 
   

  Welke vergoeding krijg ik als een bestaande luchtlijn dicht bij mijn huis of bouwgrond aangepast wordt?

  Een luchtlijn wordt aangepast wanneer de bestaande luchtlijn wordt afgebroken en wordt vervangen door een luchtlijn die aanzienlijk forser is en dus meer aanwezig in het landschap. is.
   
  Als u een woning of bouwgrond heeft binnen een zone van 125 meter ten opzichte van de as van de bestaande luchtlijn van de bestaande luchtlijn, neemt Elia contact met U op. U krijgt dan een vergoeding dat het nadeel dekt. Het vergoedingspercentage ligt lager dan bij de bouw van een nieuwe luchtlijn.
   
  Deze vergoeding is afhankelijk van:
  • de afstand van uw woning t.o.v. de as van de bestaande luchtlijn tot de bestaande luchtlijn;
  • het spanningsniveau;
  • en de waarde van uw eigendom (bepaald door een onafhankelijke schatter).
    Lees hier alles over de vergoeding bij de bouw van een nieuwe luchtlijn  of bij de aanpassing van een bestaande luchtlijn.
 • Landbouwers

  Heb ik als landbouwer recht op een vergoeding bij werken op mijn terrein?

  Het merendeel van de ondergrondse kabels van Elia ligt in de openbare weg. Door technische of andere redenen worden de kabels regelmatig in landbouwgrond geplaatst. De masten van bovengrondse luchtlijnen bevinden zich ook vaak in landbouwgebied. Ook nieuwe masten worden vaak ingepland in landbouwgebied.
   
  Elia beperkt de impact op landbouwgronden steeds zo veel mogelijk. Maar schade is nooit volledig te vermijden. Om dit correct te vergoeden, werden de aanpak en bedragen voor vergoedingen in een protocolovereenkomst vastgelegd met de landbouworganisaties.  
   
  Wanneer er een mogelijke impact op uw landbouwgrond zal zijn, maakt een medewerker van Elia afspraken met u. Er wordt ook een plaatsbeschrijving opgesteld. De afspraken en vergoedingen hangen af van de werken die Elia uitvoert. In het landbouwprotocol vindt u alle informatie over de vergoedingen per type werk.
   
 • environnementLandschap en natuur

  Welke maatregelen neemt Elia om de impact op het landschap en de natuur te beperken?

  Bij erg zichtbare projecten, zoals de bouw van een nieuwe luchtlijn of hoogspanningsstation, neemt Elia maatregelen om de impact op de natuur en het landschap te beperken. Elia doet dat door:
  • Het ontwerp van het hoogspanningsstation aan te passen aan de omgeving;
  • Een landschapsexpert aan te stellen die een voorstel opmaakt met mogelijke verbeteringen voor het landschap. Bijvoorbeeld: struiken en bomenrijen aanplanten;
  • Een budget te voorzien om de voorstellen tot verbetering te realiseren. In overleg met de lokale overheden wordt bepaald welke acties uit het rapport van de landschapsexpert budget krijgen.
  De natuurmaatregelen zijn afhankelijk van de omgeving waarin de nieuwe luchtlijn of het hoogspanningsstation zich bevinden. Mogelijke maatregelen zijn:
  • Bebakening plaatsen op de luchtlijnen zodat ze goed zichtbaar zijn voor vogels;
  • Bomen aanplanten in de omgeving waar bomen moeten worden gerooid;
  • Stapstenen aanleggen zodat dieren onder de hoogspanningsmasten een veilige schuilplaats hebben.

   

  Lees hier meer


 • Gemeenschapsfonds

  Hoe beperkt Elia de impact op de leefomgeving?

  Bij de uitvoering van bepaalde projecten, zoals de bouw van een nieuwe luchtlijn of hoogspanningsstation, stelt Elia een gemeenschapsfonds ter beschikking van de inwoners en verenigingen van de betrokken gemeenten en de gemeenten zelf. Elia brengt de betrokken gemeenten hiervan op de hoogte.

  Hoe werkt het gemeenschapsfonds?

  Op basis van een aantal projectkenmerken vult Elia het gemeenschapsfonds aan. Het fonds ondersteunt initiatieven die de lokale gemeenschap ten goede komen. Het gemeenschapsfonds dient om, als aanvulling op de andere maatregelen die Elia neemt, de leefomgeving van de lokale bevolking te verbeteren als gevolg van de eventuele impact die de werken van Elia met zich kunnen meebrengen.

   

  Lees hier meer

Nog vragen?
Neem dan contact op met een medewerker van Elia via

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.