Scarcity Pricing simulatie

Op deze pagina publiceert Elia gesimuleerde zogenaamde scarcity price-adders, zoals opgelegd door CREG aan Elia in het kader van de doelstelling voor 2019 betreffende scarcity pricing. Deze simulatie is gebaseerd op een scarcity pricing model zoals geconcipieerd in een nota van CREG en UCL CORE over the general of a mechanism for the remuneration of reserves in scarcity situations (hierna genoemd “CREG/UCL studie”).

Inleiding

Scarcity pricing is het principe waarbij elektriciteit gewaardeerd wordt aan een prijs die hoger ligt dan de marginale kost van de marginale eenheid tijdens momenten waarbij het systeem onder druk staat, volgens de incrementele waarde die flexibele capaciteit op dat moment biedt aan het systeem wat betreft het in bedwang houden van de kans op een stroomtekort (Loss of Load Probability, LOLP). De scarcity pricing simulatie zoals getoond op deze pagina is gebaseerd op de scarcity pricing principes zoals toegepast door ERCOT in Texas, met toepassing van verschillende hypotheses betreffende de Belgische markt.

Deze publicatie van gesimuleerde scarcity price-adders vloeit voort uit de doelstelling voor 2019 betreffende scarcity pricing zoals opgenomen in CREG’s beslissing (B)658E/52 en is gebaseerd op het studiewerk van de federale regulator CREG, in samenwerking met UCL CORE (Université Catholique de Louvain, Center for Operations Research and Econometrics). Publicaties die het bestudeerde concept van scarcity pricing verder omkaderen zijn online te raadplegen:

D+1 publicatie van de verschillende scarcity price-adders

De scarcity price-adders zoals hieronder getoond zijn berekend volgens het model zoals geconcipieerd in de CREG/UCL studie (cf. hoofdstuk 7. Implementation) dat – rekening houdend met specifieke assumpties – het risico op schaarste inschat en een waarde toekent aan deze momenten die verbonden is met de LOLP (loss of load probability) en de VOLL (value of lost load). De relevante concepten uit de CREG/UCL studie in verband met deze publicatie worden hieronder beschreven. Echter, hoe zulke scarcity price-adders verder ingepast zouden kunnen worden in het bestaande marktontwerp en in de bestaande vergoedingsstromen maakt geen deel uit van deze price-adder publicatie. Dit onderwerp komt verder aan bod in andere delen van de CREG/UCL studie.

 • Welke scarcity price-adders worden getoond? (cf. sectie 7.1 The Three Adders in CREG/UCL studie)
  • Adder 7,5 min.: Veronderstelde vergoeding voor stand-by (niet-geactiveerde) reservecapaciteit die in staat is te reageren binnen 7,5 minuten, enkel van toepassing op de additionele capaciteit bovenop deze waarvoor een capaciteitsaanbieder reeds geselecteerd was in voorafgaande markten.
  • Adder 15 min.: Veronderstelde vergoeding voor stand-by (niet-geactiveerde) reservecapaciteit die in staat is te reageren binnen 15 minuten, enkel van toepassing op de additionele capaciteit bovenop deze waarvoor een capaciteitsaanbieder reeds geselecteerd was in voorafgaande markten.
  • Adder Energie: Veronderstelde adder waarmee de real-time energieprijs gecorrigeerd dient te worden om schaarste te reflecteren.
 • Hoe worden de scarcity price-adders berekend? (cf. sectie 7.3 Constructing the Price Adders in CREG/UCL studie)

  Hoewel de exacte componenten om de verschillende adders te berekenen variëren (details kunnen geraadpleegd worden in de CREG/UCL studie), wordt een scarcity price-adder in het algemeen als volgt berekend:

  scarcity price-adder = (VOLL - real-time energieprijs) * LOLP

  • VOLL (Value of Lost Load) is een vaste input parameter, bepaald op €8300/MWh.
  • The real-time energieprijs wordt benaderd door de MIP (Marginal Incremental Price) (cf. Imbalance Prices).
  • The LOLP (Loss of Load Probability) dient geïnterpreteerd te worden als de waarschijnlijkheid dat een stroomtekort zich voordoet en wordt ingeschat op basis van een verdeling van historische systeemonbalansen (cf. System imbalance, SI), rekening houdend met de overblijvende capaciteit nadat de nodige middelen geactiveerd zijn om de onbalans van het huidige interval te compenseren (cf. Available Remaining Margin, ARC).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.