Aalter

Versterking van de ondergrondse kabelverbinding op de industriezone Lakeland en vervanging van het onderstation op de Venecolaan door een nieuw 36kV-onderstation.

Bevoorradingszekerheid garanderen in Aalter, Knesselare en Wingene

Het project van Elia in Aalter zorgt voor de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet op de industriezone Lakeland. Op deze manier wordt de bevoorradingszekerheid voor huishoudens en lokale ondernemingen in Aalter, Knesselare en Wingene ook in de toekomst gegarandeerd. Bovendien zorgt Elia met dit project ook voor meer uitbreidingsmogelijkheden voor lokale ondernemingen op de industriezone.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Elia zorgt voor de versterking van de huidige ondergrondse kabelverbindingen op de industriezone Lakeland en een nieuw 36kV-onderstation in de Léon Bekaertlaan ter vervanging van het onderstation in de Venecolaan.

  • Bevoorradingszekerheid regio Aalter
   De industriezone Lakeland en Aalter moeten steeds voorzien blijven van de nodige stroom. Door de modernisering en capaciteitsuitbreiding van het hoogspanningsnet wordt de bevoorradingszekerheid voor huishoudens en lokale ondernemingen in Aalter, Knesselare en Wingene ook in de toekomst gegarandeerd.
  • Uitbreidingsmogelijkheden lokale ondernemingen
   Het project in Aalter zorgt ook voor meer uitbreidingsmogelijkheden voor lokale ondernemingen op de industriezone. Dit gebeurt niet alleen door de geplande capaciteitsuitbreiding van het net, maar ook door de ruimte gecreëerd bij de verhuis van het hoogspanningsstation naar de Léon Bekaertlaan, waar Elia een eigen site heeft voor een nieuw station.
 • texteTraject

  Elia zal twee werken uitvoeren op de industriezone Lakeland:

  • Verhuis van het onderstation van de Venecolaan naar de Léon Bekaertlaan
   Het project in Aalter bestaat uit de opbouw van een nieuw 36kV-onderstation op de Léon Bekaertlaan ter vervanging van het onderstation op de Venecolaan. Vanuit dit onderstation worden niet alleen de omliggende industriezones en woonwijken van elektriciteit voorzien. Ook het distributienet van Aalter, Knesselare en Wingene is aangesloten op dit onderstation. Elia zal het huidige onderstation op de Venecolaan op het einde van het project ontmantelen.
  • Versterking van de huidige ondergrondse kabelverbindingen
   Elia zal op de industriezone Lakeland ook kabelwerken uitvoeren om het distributienet en de bedrijven rechtstreeks aangesloten op het Elia-net te verbinden met het nieuwe onderstation in de Léon Bekaertlaan. Een groot deel van de bestaande kabelverbindingen in de industriezone kan behouden worden waardoor de hinder en investeringskost worden verminderd. Oude gedeeltes worden vervangen door nieuwe kabels met een hogere transportcapaciteit en verbonden met de bestaande verbindingen. Verder worden tussen het nieuwe onderstation in de Léon Bekaertlaan en Ter Lake twee nieuwe 36kV-kabels voorzien.
  Onderstaande kaart geeft de locatie van de kabelwerken weer:
  • Enerzijds waar verouderde gedeeltes vervangen en verbonden worden met de bestaande kabels (vermoffing: plaats waar twee kabelstukken met elkaar verbonden worden);
  • Anderzijds ook het traject waar nieuwe kabels worden aangelegd tussen de Léon Bekaertlaan en Ter Lake.
 • environnementOmgeving

  Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden zoveel mogelijk te beperken:

  • Elia maakt zoveel mogelijk gebruik van de bestaande kabelverbindingen om de impact van de kabelwerken te beperken.
  • De werken gebeuren enkel overdag, dus ook geen verlichting van depots en werf tijdens de nachturen.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat dankzij een plaatsbeschrijving.
  • Elia spreekt met het gemeentebestuur en de lokale politie specifieke rijroutes af om het werfverkeer te spreiden en te beperken.
  • Elia garandeert de omwonenden dat de toegang tot hun woning altijd mogelijk blijft.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief.
  • Wanneer omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder (Aalter of het Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • Elia informeert de omwonenden en bedrijven over de timing en volgende fases van het project via een mailing en up-to-date informatie op de website. U kan zich inschrijven voor deze mailing door een mail te sturen naar omwonenden@elia.be.
  • Elia ondersteunt de bedrijven op industriezone Lakeland in hun communicatie door de aanlevering van een infopakket. Deze informatie over fasering, hinder en bereikbaarheid, communicatiekanalen en omleidingen kan door de bedrijven zelf verspreid worden naar klanten, leveranciers en medewerkers.
 • Planning
  • Tweede helft 2017- eerste helft 2018: Aanvraag nodige vergunningen voor de kabelwerken en het hoogspanningsstation aan de Léon Bekaertlaan (omgevingsvergunning).
  • Midden 2018 – midden 2020: Aanleg hoogspanningsstation Léon Bekaertlaan.
  • Eerste helft 2019 – eerste helft 2020: Kabelwerken industriezone Lakeland.
  • Tweede helft 2020: Ontmanteling hoogspanningsstation aan de Venecolaan en ingebruikname nieuw station aan de Léon Bekaertlaan.
 • docDocumenten

Nieuws

16 december 2020

Update werken Léon Bekaertlaan en Venecolaan

Elia zal eind 2020 de kabelwerken in de Léon Bekaertlaan afronden. Hierdoor zal de omleiding via de Venecolaan, Zuidleiestraat en Durmelaan vanaf 2021 niet meer van kracht zijn. In 2021 verbindt Elia de verschillende kabels aan elkaar. Dit gebeurt op vier locaties. Ter hoogte van deze werken moet het verkeer lokaal uitwijken. De werken worden in april 2021 afgerond.

01 januari 2019

Start aanleg van optische vezelkabels in de Venecolaan in synergie met Proximus

Elia vroeg in december 2018 een domeinvergunning aan bij de stad Aalter voor de aanleg van optische vezelkabels in de Venecolaan.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.