Ans-Bressoux

Ontmanteling van een luchtlijn (70.423) naar aanleiding van de ontwikkeling van het Luikse net

Optimalisatie van het Luikse net

Het project betreft de ontmanteling van de 70 kV-luchtlijn die de hoogspanningsstations van Ans en Bressoux momenteel met elkaar verbindt. Gezien de aanpassingen op het Elia-net in Luik en het einde van de levensduur van bepaalde elementen die deel uitmaken van deze verbinding, is deze verbinding niet langer nodig en kan ze bijgevolg worden ontmanteld.

De verbinding is 8,9 km lang en doorkruist de gemeente Ans en de steden Luik en Herstal. De continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading in de regio zal ook in de toekomst door de vermazing van het Elia-net gewaarborgd blijven.

 
 • texteIn het belang van de samenleving
  De veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur waarborgen
  Als Belgische hoogspanningsnetbeheerder moet Elia permanent waken over de veiligheid en betrouwbaarheid van haar infrastructuur. Sommige verbindingen moeten dus worden versterkt en andere ontmanteld. De beslissing om een verbinding te ontmantelen, wordt genomen wanneer die niet langer nodig wordt geacht voor de werking van het net of wanneer ze het einde van haar levensduur heeft bereikt. Dat is het geval voor de verbinding Ans-Bressoux.

  De bevoorradingszekerheid garanderen
  De continuïteit van de elektriciteitsbevoorrading blijft gewaarborgd dankzij de vermazing van het Elia-net en de verschillende aanpassingen die recent op het Luikse net werden uitgevoerd om te voldoen aan de veranderende behoeften in de regio. Dankzij de lopende reorganisatie van het Luikse net zal Elia haar installaties in de regio kunnen rationaliseren. 
 • texteTraject
 • environnementOmgeving
  Elia besteedt bijzondere aandacht aan de goede uitvoering van haar werkzaamheden en aan de omgeving waar deze worden uitgevoerd. Voor elke fase worden procedures opgesteld om de gevolgen voor fauna, flora, mobiliteit en voor de omwonenden te beperken. 
 • Planning

  Een ontmanteling kent vier hoofdfasen:

  • Fase 1: Voorbereiding in de masten en plaatsing van beveiligingen
  • Fase 2: Verwijdering van de elektrische geleiders
  • Fase 3: Demontage van de masten
  • Fase 4: Demontage van de funderingen en herstel van het terrein

  Om organisatorische redenen zal de ontmanteling van de verbinding Ans-Bressoux per lijngedeelte verlopen. In geval van mogelijke langdurige wijzigingen voor het plaatselijke verkeer zal het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert de omwonenden op tijd op de hoogte brengen. Deze wijzigingen worden altijd doorgevoerd in overleg met de lokale autoriteiten en politie.

  Het voorlopige tijdschema voor de ontmanteling van de verbinding Ans-Bressoux ziet er als volgt uit:

  • 2021: demontage van de elektrische geleiders en masten op het gedeelte tussen de post van Bressoux en mast 34 (ter hoogte van de rue du Haut Pavé in Luik) 
  • 2022: demontage van de elektrische geleiders en masten op het overige gedeelte van de verbinding (in stukken)
    
   
 • docInteractieve kaart
 • docDocumenten

Ans-Bressoux

10 december 2021

Demontage van 5 masten met helikopter 

Bij de demontage van de luchtlijn Ans-Bressoux werden op 8 december 5 masten met een helikopter verwijderd. Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.