Openbare Informatievergadering op 16 november 2021

Omdat de voorafgaande Informatievergadering (VIV) van 27 oktober 2020 werd geannuleerd omdat de coronapandemie weer opflakkerde, organiseert Elia op 16 november e.k. een VIV over de milieu-effectenbeoordeling (MEB) en Natura 2000 over de aanvullende beoordeling die moet worden uitgevoerd in het kader van de regularisatieaanvraag voor het tweede 220 kV-draadstel Aubange-Esch (Belgisch grondgebied).

Deze ontmoeting heeft tot doel: 

  • Elia de mogelijkheid bieden om haar project voor te stellen;
  • Het publiek informeren en opmerkingen en suggesties over het project formuleren;
  • Specifieke punten belichten die in de effectenbeoordeling aan bod kunnen komen
  • Technische alternatieven voorstellen die de aanvrager redelijkerwijs kan overwegen, zodat daar in het milieueffectenbeoordeling rekening mee kan worden gehouden.

Het projectteam nodigt je bijgevolg uit op de VIV die plaatsvindt op 16 november 2021 om 19.30 uur in de polyvalente zaal, Rue Schmit nr. 21 in 6790 Aubange.

Na afloop van deze VIV hebben de buurtbewoners twee weken de tijd om hun opmerkingen en suggesties door te geven. Deze zullen vervolgens in aanmerking worden genomen door een onafhankelijk studiebureau dat door het Waalse Gewest erkend is voor de opmaak van milieueffectenbeoordelingen.

Hoe inschrijven voor de voorafgaande Informatievergadering? 

Opdat Elia de (enigszins afgezwakte) veiligheidsmaatregelen die van kracht zijn in het kader van de coronapandemie strikt kan toepassen en de veiligheid van de deelnemers kan waarborgen, wordt iedereen die aan de voorafgaande informatievergadering wenst deel te nemen vriendelijk verzocht om - zonder dat het een absolute vereiste is - vooraf aan te melden. Daartoe klikt u op deze link (in het Frans) in uw browser; 

Gezondheidsmaatregelen van kracht op 16 november 2021: 

 Het Waals Decreet van 20 oktober 2021 betreffende het gebruik van het Covid Safe Ticket (“CST”) werd op 29.10.21 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 5 van dit decreet voorziet dat er een uitzondering mag gemaakt worden op het gebruik van het CST, wanneer er toegang tot een evenement wordt verschaft in het kader van een wettelijke of reglementaire verplichting of om hieraan te voldoen

Aangezien voorafgaande informatievergaderingen voor projecten van categorie B (“VIV”) wettelijk verplicht zijn krachtens artikel 29-5 van het Milieuwetboek, zal Elia tijdens de VIV in Aubange-Esch  niet vragen dat u een Covid Safe Ticket voorlegt.

Daarom zullen voor deze VIV social distancing, het dragen van een mondmasker en andere preventieve maatregelen van kracht zijn, zoals bepaald in artikel 10 van het Waals Decreet.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u ook in ons Privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website:
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.