885 alternatieven ? Wat is ermee ? 

Tijdens de raadplegingsperiode van 15 dagen na de inleidende informatievergadering die in september jl. in de vorm van een video werd gehouden, konden alle omwonenden vragen stellen, opmerkingen maken en alternatieven voorstellen.

Als aanvrager heeft Elia uiteraard kennis genomen van al deze brieven, waarmee 885 alternatieven in kaart kunnen worden gebracht.

Concreet gaat het bij deze 885 alternatieven om de suggesties die de burgers tijdens de kennisgevingsperiode schriftelijk hebben gedaan.

Al deze brieven zijn uiteraard voorgelegd aan de regionale autoriteiten, zonder dat een van deze suggesties werd uitgesloten. Deze werkzaamheden zullen inderdaad officieel worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, dat door het Waals Gewest is erkend.

Dit grote aantal alternatieven omvat uiteraard relevante voorstellen, maar ook gelijksoortige of zelfs volledig identieke opties, andere zijn technisch onhaalbaar, beantwoorden niet aan de behoeften van het netwerk of zijn moeilijk te overwegen vanuit het oogpunt van de veiligheid van mensen en infrastructuren.

Dit onderzoek, dat door Elia louter informatief en zonder enige wettelijke verplichting wordt uitgevoerd, is niet bedoeld ter vervanging van de voorstelling van de mogelijke alternatieven en hun motivering, die door het studiebureau zal moeten worden uitgevoerd in het milieu-effectenrapport dat, indien nodig, zal worden opgesteld na de beslissing van minister Borsus om de procedure voor de herziening van het sectorplan op te starten.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.