Gewijzigde verkeerssituatie Maalse Steenweg (N9) vanaf 8 maart 2021

Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (36kV) aan tussen Brugge en Sijsele. Dit gebeurt grotendeels via de middenberm van de Maalse Steenweg (N9). 

In 2020 is Elia in Brugge gestart met de werken ter hoogte van de Maalse Steenweg. Sinds januari 2021 werkt Elia tussen huisnummers 267 en 337. Vanaf 8 maart 2021 schuift de werfzone verder richting stad Damme. De werken zullen plaatvinden tussen huisnummer 337 en de Pelderijnstraat. De elektriciteitswerken duren tot eind mei 2021. Daarna wordt het wegdek hersteld. 

Herstel wegdek Maalse Steenweg tussen huisnummers 267 en 337 (fase 3)

Sinds begin januari 2021 werkt Elia in de Maalse Steenweg (N9) tussen huisnummers 267 en 337. De ondergrondse elektriciteitskabels zijn aangelegd. Ook de open sleuf is reeds opgevuld met zand. Op dit moment is Elia het wegdek van de Maalse Steenweg aan het herstellen in haar oorspronkelijke staat. Volgens de huidige planning zullen deze wegeniswerken tot eind maart 2021 duren

Opschuiven werfzone in Maalse Steenweg (fase 4 en 5) 

Binnenkort zal de werfzone in de Maalse Steenweg opschuiven richting Damme. Dit gebeurt tussen huisnummer 337 tot aan de Pelderijnstraat. Elia graaft een open sleuf in de middenberm van de Maalse Steenweg (N9). Hierin worden de ondergrondse elektriciteitskabels aangelegd. Daarna zal Elia de sleuf opnieuw vullen en de middenberm tijdelijk herstellen. Elia zal in deze werfzone werken vanaf 8 maart tot eind mei 2021. Het definitieve herstel van het wegdek gebeurt in een latere fase. Hierover volgt nog een aparte communicatie.  

Gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van werf (fase 4 en 5)

Tijdens de werken van 8 maart tot eind mei 2021 blijft verkeer via de Maalse Steenweg (N9) in beide richtingen mogelijk. Het aantal afslagstroken en keerpunten is beperkt. Handelaars en woningen blijven steeds bereikbaar.  

  • Verkeer vanuit Brugge kan niet links afslaan in Bos en Lommer, Vijversdreef, Holleweg of Pelderijnsstraat.
  • Verkeer vanuit Damme kan niet links afslaan in de Zilversparrenstraat, Margareta van Vlaanderenstraat of Holleweg. 

Het verkeer kan steeds een volgende afslag of keerpunt gebruiken om deze straten te bereiken. Gedurende de spitsuren wordt enige verkeershinder verwacht. 

Hinder tot een minimum beperken

De aannemer en Elia stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken. Huizen of ondernemingen blijven steeds toegankelijk. Bij eventuele kortstondige uitzonderingen op het vlak van bereikbaarheid wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht. Tijdens de werken zal er steeds elektriciteit zijn. 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.