Drogenbos – Buizingen

De vervanging van een 150kV-hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation in Drogenbos en Buizingen.

Betrouwbaarheid van het nationale net garanderen

De huidige 150kV-hoogspanningslijn is aan het einde van haar levensduur. Om de betrouwbaarheid van het nationale net en de veiligheid van de burgers en de infrastructuur te waarborgen, vervangen we de lijn tussen Drogenbos en Buizingen. Elia vervangt alle hoogspanningsmasten op het traject door gelijkaardige infrastructuur die beantwoordt aan de strikte veiligheidsnormen die vandaag van kracht zijn.

 • texteIn het belang van de samenleving 

  Het vervangen van de kabelverbinding tussen Drogenbos en Buizingen is noodzakelijk omwille van twee redenen:

  • Huidige kabelverbinding is aan het einde van haar levensduur
   De kabelverbinding die vandaag de hoogspanningsstations in Drogenbos en Buizingen met elkaar verbindt, is aan het einde van haar levensduur.
  • Veiligheid en betrouwbaarheid elektriciteitsnet
   Door de kabel te vervangen zorgen we ervoor dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en veilig blijft en steeds voorzien is van stroom.

 • texteTraject 

  De nieuwe 2x150kV-hoogspanningslijn komt op dezelfde plaats als de huidige hoogspanningslijn tussen de stations van Drogenbos en Buizingen. Elia vervangt twintig hoogspanningsmasten. Zowel de hoogte als de elektrische spanning (2x150kV) van de hoogspanningsmasten wijzigen niet.

   

 • environnementOmgeving 
  Elia informeert u onder meer via bewonersbrieven en de website van het project: www.elia.be/drogenbos-buizingen. Rechtstreekse betrokkenen worden persoonlijk gecontacteerd.
 • Planning 

  • Juni 2017: voorstelling project aan lokale besturen Drogenbos, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Halle.
  • 29 november 2017: presentatie project aan omwonenden tijdens een infomarkt.
  • December 2017: aanvraag verklaring van openbaar nut (VON) en wegvergunning.
  • Maart 2019: start werken.
  • Eind 2020: einde werken

  De werf zal in zeven fases verlopen:

  Fase 1: Snoeien en verwijderen van bomen

  • Op bepaalde locaties van het tracé kan ontbossing nodig zijn. Dat gebeurt steeds in overleg met de eigenaars en de uitbaters van de terreinen.

  Fase 2: Toegang tot de werf

  • Na de opstelling van een plaatsbeschrijving in samenspraak met de eigenaars/uitbaters van de terreinen, worden er voorlopige toegangswegen aangelegd zodat het werfverkeer de werf kan bereiken.

  Fase 3: Ontmanteling van de oude masten

  • De geleiders worden deel per deel weggenomen en direct opgerold met behulp van trek- en remmachines. De masten worden gedemonteerd en de funderingen worden uit de grond verwijderd. De materialen worden met een vrachtwagen afgevoerd.

  Fase 4: Leggen van de fundering

  • De plaatsing en de afmetingen van de oude fundering worden aangepast aan de afmetingen van de nieuwe, om er de betonnen fundering voor elke mast in te gieten. De aarde die afkomstig is uit de graafwerkzaamheden van deze funderingen wordt afgevoerd met een vrachtwagen met kiepbak. De nieuwe infrastructuur wordt ingeplant op de plaats van de huidige lijn.

  Fase 5: Installatie van de nieuwe masten

  • De masten worden per vrachtwagen aangevoerd. Ze komen in afzonderlijke stukken aan op de werf en worden ter plaatse geassembleerd en gemonteerd. In laatste instantie worden de kabels van eind tot eind getrokken om ze op de metalen consoles te plaatsen.

  Fase 6: Herstel van de toegangswegen

  • Na het einde van de werken worden de tijdelijke toegangswegen voor het werfverkeer verwijderd en wordt het terrein in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Al het werfafval wordt verzameld en afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingscentrum. Er wordt een plaatsbeschrijving na afloop van de werken opgesteld.

  Fase 7: Ontwikkeling van de biodiversiteit

  • De mastvoeten kunnen op een speciale manier worden aangelegd, zodat de onderhoudskosten beperkt blijven en het ecologische netwerk wordt versterkt. Deze speciale manier van aanleg zal worden vastgelegd in samenwerking met een externe partner, de teams van Elia en bepaalde betrokken partijen. Naargelang de voortgang van het project dienen zich mogelijk andere kansen aan.

   

 • docDocumenten

Nieuws

06 november 2020

Tijdelijke omleiding via Kortestraat tijdens afbraak torenkraan aan station Huizingen

In het weekend van 13 tot 15 november 2020 breekt Elia de torenkraan af aan het station van Huizingen. De werken vinden zowel overdag als ’s nachts plaats. Omdat er ’s nachts geen treinverkeer is, kan Elia op dat moment de torenkraan veilig draaien en demonteren. Elia neemt verschillende maatregelen om de hinder tijdens de werken te beperken. 

18 mei 2020

Plaatsing van torenkraan met veiligheidsnet ter hoogte van station Huizingen

Ter hoogte van het station in Huizingen start Elia 25 mei met de installatie van een torenkraan met beschermnet. De installatie duurt tot zaterdag 30 mei.

05 maart 2020

Update van de werken

Om de 7 laatste masten tussen Beersel en Buizingen te vervangen, vonden afgelopen weken enkele voorbereidende werken plaats in de post van Buizingen.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.