Gramme-Rimière 150kV

Demontage van luchtlijn UL233

technicus die op een hoogspanningsmast klimt

Ontwikkeling van het Luikse net

De demontage van de bestaande 150 kV-verbinding tussen de onderstations Gramme en Rimière maakt deel uit van het herstructureringsproject van het Luikse hoogspanningsnet. Met deze werken willen we tegemoet komen aan de veranderende elektriciteitsbehoeften van de Luikse regio.

 • texteIn het belang van de samenleving

  De veranderende behoeften van de economische sector in de regio en de toename van hernieuwbare energiebronnen, maken een grondige aanpassing van het Luikse hoogspanningsnet noodzakelijk. Op deze manier kunnen we blijven voldoen aan de behoeften van de samenleving en de toekomstige energie-uitdagingen aanpakken.

  De 150 kV-verbinding tussen Gramme en Rimière heeft het einde van haar levensduur bereikt. De ontmanteling van de verbinding wordt nu mogelijk dankzij de belangrijke herstructureringsprojecten van het Elia-net in de regio. Elia heeft de bouwvergunning om deze demontage uit te voeren, ontvangen.

 • texteTraject

  De 150 kV-verbinding Gramme-Rimière werd in 1933 gebouwd en verbindt de posten van Gramme en Rimière met elkaar.

  Deze verbinding doorkruist de gemeenten Hoei, Modave, Nandrin, Tinlot en Neupré over een afstand van 14,7 km en bestaat uit 46 masten.

 • environnementOmgeving
  Als maatschappelijk verantwoorde onderneming is Elia zeer begaan met de huidige milieuproblematiek. Onze onderneming draagt actief bij aan de energietransitie en besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de biodiversiteit. Bij de ontwikkeling van haar net werkt zij nauw samen met de plaatselijke besturen, de buurtbewoners en alle lokale partners die betrokken zijn bij haar infrastructuurprojecten.

  Elia besteedt bijzondere aandacht aan de goede uitvoering van haar werven en aan de omgeving waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor elke fase van de werkzaamheden worden procedures ingesteld om de impact op fauna, flora, mobiliteit en omwonenden te beperken.
 • Planning

  Het is de bedoeling dat er gewerkt wordt van het westen naar het oosten. De werkzaamheden vangen aan in februari 2022 en zullen voortgezet worden in de loop van 2022.

  De werkzaamheden zullen in verschillende fasen plaatsvinden:

  • Op sommige plaatsen langs het traject moet er mogelijks gesnoeid worden om de toegang voor de bouwmachines te vergemakkelijken. Dit zal gebeuren in overleg met de eigenaars van terreinen in kwestie. 
  • Elia zal een stand van zaken opmaken met de eigenaars van de betrokken terreinen. Nadien zullen er tijdelijke toegangswegen worden aangelegd om het karretje dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren, te kunnen doorlaten.
  • De geleiders worden per lijngedeelte weggehaald en opnieuw machinaal op een spoel gehaspeld. 
  • Daarna worden de hoogspanningsmasten gedemonteerd en voeren we het materiaal af per vrachtwagen.
  • De funderingen van de masten worden uit de grond gehaald en per vrachtwagen afgevoerd.
  • Aan het einde van de werkzaamheden worden de tijdelijke toegangen en het terrein hersteld. Al het afval op het terrein wordt verzameld en naar een erkend verwerkingscentrum gebracht. Er wordt een finale stand van zaken uitgevoerd.

  De voortgang van de werkzaamheden is afhankelijk van de weersomstandigheden, de toegangsmogelijkheden, het verkrijgen van plaatselijke vergunningen, enz. 

  Naarmate de werkzaamheden vorderen, zal contact worden opgenomen met de omwonenden en zullen zij op de hoogte worden gehouden.

 • docInteractieve map
  Voor de exacte locatie van de te ontmantelen 150 kV-verbinding Gramme-Rimière, zie :

 • docDocumenten

Nieuws

15 december 2022

Verbinding volledig gedemonteerd 

De 150 kV-verbinding Gramme-Rimière werd in 1933 gebouwd en verbindt de onderstations van Gramme (in Hoei) en Rimière (in de gemeente Neupré).


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.