Onderhoud gepland voor Maandag 21 september 2020
Om onze diensten voortdurend te verbeteren, plannen we een onderhoud van onze website op maandag 21/09/2020 tussen 9.00 en 18.00 uur, waar eventueel korte onderbrekingen kunnen optreden. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele hinder en danken u voor uw begrip.

Project Herentals-Heze

Nieuwe ondergrondse kabels tussen hoogspanningsstations Herentals en het hoogspanningsstation Heze in Geel met bijkomende aansluiting naar bedrijventerrein Umicore in Olen.

Nieuwe ondergrondse kabels zijn nodig om de betrouwbare elektriciteitsvoorziening in de regio te blijven garanderen

Elia voorziet de aanleg van nieuwe ondergrondse kabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Elia voorziet de aanleg van nieuwe ondergrondse kabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel. Hierdoor kan een uitbreiding en herstructurering van het elektriciteitsnet worden gerealiseerd. Dit is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Dankzij dit project kan Elia een betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor bedrijven en burgers in de regio in de toekomst blijven garanderen.

 • texteTraject

  De ondergrondse kabels (150kV) worden aangelegd tussen het hoogspanningsstation in Herentals en het hoogspanningsstation Heze in Geel. Het traject is ongeveer 11 kilometer lang en loopt door de gemeenten Herentals, Olen en de steden Herentals en Geel. Daarnaast voorziet Elia vanuit het hoogspanningsstation in Herentals een bijkomende aansluiting met het bedrijventerrein van Umicore in Olen. Deze kabelverbinding is in totaal 1 kilometer lang. Het traject voor beide ondergrondse kabels is in dialoog met de betrokken gemeente en steden tot stand gekomen. De werken zullen in verschillende fasen worden aangelegd.

   

  Waarom werd dit traject gekozen? 

  Elia zoekt altijd naar eentraject met een zo beperkt mogelijke impact op de omgeving. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de bevoegde overheidsdiensten. Voor het project Herentals-Heze zijn verschillende trajecten onderzocht:

   

  • Een kabeltrajectvia het Albertkanaal is niet mogelijk omdat de aanleg van kabels in het jaagpad toekomstige werken aan het kanaal zou hypothekeren. 
  • Het aanleggen van hoogspanningskabelsin bestaande pijpleidingstroken is niet veilig omdat hier ook andere infrastructuurleidingen liggen.
  • De kabels mogenniet onder de Herentalseweg en Geelseweg (N13)worden aangelegd omdat deze gewestweg recent volledig werd vernieuwd. 
   

  Daarom werd naar een alternatieftraject doorheen Herentals, Olen en Geel gezocht. De ondergrondse kabel wordt bijna uitsluitend in openbaar domein (bijvoorbeeld onder straten) gelegd. Bij de inplanting van de kabels is rekening gehouden met de ligging van bestaande infrastructuurleidingen, het houden van voldoende afstand tot de huizen en de richtlijnen inzake magnetische velden. Het voorgestelde traject istot stand gekomen in samenspraak met de diensten van de betrokken steden of gemeenten. 

   

 • environnementOmgeving
  Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving te beperken.
  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte brengen.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat
 • Planning
  • Juni 2020: Openbaar onderzoek in kader van aanvraag omgevingsvergunning
  • Februari 2021: start van de werken
  • Juni 2022: einde van de werken
 • docDocumenten

Nieuws

03 juni 2020

Start openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Elia heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de aanleg van ondergrondse kabels tussen het hoogspanningsstation in Herentals en het hoogspanningsstation Heze in Geel.

Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies