Hoogspanningsstation Kwatrecht (Melle)

Modernisering en uitbreiding hoogspanningsstation Kwatrecht (Melle)

 • texteIn het belang van de samenleving
  Om het elektriciteitsnet rondom Gent klaar te maken voor de toekomst voert Elia werken uit in verschillende hoogspanningsstations. Elia plaatst daarom nieuwe elektrische installaties zodat de elektriciteitsbevoorrading ook in de toekomst verzekerd blijft. 
 • texteWerken

  Elia voert aan het hoogspanningsstation in Kwatrecht de volgende werkzaamheden uit in het kader van het project Gent Oost: 

  • Het vervangen van de transformator op huidige site van het hoogspanningsstation (Oude Heirbaan 35, Melle). 
   Met een transformator wordt spanning van een hoger naar lager niveau omgezet, en omgekeerd. Een nieuwe transformator zal ervoor zorgen dat Elia meer elektriciteit op hoge spanning (36kV) kan omzetten naar midden spanning (12kV). Bovendien zal er minder bromgeluid zijn voor de omgeving.
  • Uitbreiding hoogspanningsstation en installatie nieuwe GIS samen met diesel en hulpdiensten (Oude Heirbaan 35, Melle).
   Een GIS-hoogspanningsstation is een gesloten gebouw met schakelapparatuur en maakt gebruik van SF6-gas om de onderdelen te isoleren. Het neemt bovendien minder ruimte in dan een AIS-installatie. Meer informatie over GIS-installaties vindt u terug in de brochure ‘Wat is een hoogspanningsstation’ onder documenten.
 • environnementOmgeving

  Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving te beperken.

  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken. 
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte brengen.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat
   
 • Planning
  • Eind 2022: Indienen van de vergunning
  • Begin 2023: Infomarkt
  • Begin 2024: Start werken
  • Eind 2026: Einde werken
 • docDocumenten

High-voltage substation Kwatrecht Melle

31 maart 2023

Vernieuwing hoogspanningsstation Kwatrecht

Begin volgend jaar start Elia met de werken aan het hoogspanningsstation in Kwatrecht/Melle. Het verouderde hoogspanningsstation is toe aan een modernisering en wordt ook uitgebreid. Daarnaast zal de oude transformator, het kloppend hart van het hoogspanningsstation, vervangen worden door een nieuw exemplaar dat minder geluid maakt. Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.