Horta – Avelgem

Versterken van de bestaande 380kV-hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstation Horta in Zomergem en hoogspanningsstation van Avelgem.

Voorzien in de toekomstige behoeften van elektriciteitsnet

De lijn Horta-Avelgem is een bovengrondse 380kV-hoogspanningsverbinding die in de jaren 70 werd aangelegd. Om te voorzien in de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet, zal Elia de bestaande hoogspanningslijn versterken. Elia zal van 2018 tot en met 2021 de geleiders vervangen, de masten en hun funderingen verstevigen en de schakelapparatuur in het hoogspanningsstation van Avelgem aanpassen.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Het vervangen en versterken van de geleiders is essentieel omwille van drie redenen:

  1.  Hogere importcapaciteit, goed voor bevoorradingszekerheid
  De versterking van de as Horta-Avelgem maakt het mogelijk om meer elektriciteit in te voeren vanuit het buitenland. Dat is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid in Europa en België.

  2.  Uitwisseling van energie op Europese schaal
  De investeringen van Elia zijn bekeken binnen een Europese context. Europa vraagt haar lidstaten voldoende transportcapaciteit naar en uit het buitenland te voorzien zodat de internationale marktwerking verbetert en de energieprijs concurrentiëler wordt. De hoogspanningslijn Horta-Avelgem speelt in deze internationale opdracht een belangrijke rol.

  3.  Integratie van hernieuwbare energie
  De toegenomen capaciteit maakt het ook mogelijk om hernieuwbare energie, opgewekt door nieuwe productie-eenheden zoals windmolenparken op zee, beter op het net aan te sluiten.

 • texteTraject

  Het traject loopt van Zomergem (hoogspanningsstation Horta) tot Avelgem over een afstand van 40 km. De hoogspanningslijn ligt in de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en doorkruist 7 gemeenten: Zomergem, Deinze, Zulte, Kruishoutem, Wortegem-Petegem, Anzegem en Avelgem.

 • environnementOmgeving

  Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
  • Elia versterkt de funderingen van de masten met een geluidsarme techniek.
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
  • Landbouwers die schade ondervinden van de werken, worden passend vergoed zoals het protocol tussen Elia en de landbouworganisaties omschrijft.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar buurtbewoners.

   

 • Planning
  • 2017: Kennisgeving MER, openbaar onderzoek en behandeling door MER-dienst
  • 2017-2018: Aanvraag omgevingsvergunning
  • 2018: Aanpassingswerken aan hoogspanningsstation Avelgem
  • Najaar 2018-2021: Masten en funderingen versterken
  • 2020-2021: Geleiders vervangen
 • docDocumenten

Nieuws

01 september 2019

Horta-Avelgem: nieuwsbericht

De foto hieronder legt in één beeld een zeer complex werk vast. Langs de E17 in Kruisem worden elektriciteitsdraden worden van de kleinere tijdelijke mast (verstopt achter de grote mast) naar de nieuwe definitieve mast (de grote vooraan in beeld) gebracht.

01 september 2018

Elia verkrijgt omgevingsvergunning voor Horta-Avelgem

Elia heeft vorige week een omgevingsvergunning ontvangen van de Vlaamse Regering voor het project Horta-Avelgem.
Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies