Deze pagina heeft betrekking op de gemeenten in Vlaanderen.
Voor de gemeenten in Wallonië kunt u terecht op de pagina ‘Boucle du Hainaut’.

Lus van Henegouwen

Voor betaalbare, duurzame en betrouwbare elektriciteit

Het project Lus van Henegouwen wil een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding van Avelgem, via Kluisbergen, tot het Waals Gewest realiseren. Vanaf die grens loopt het Waalse gedeelte van het project, Boucle du Hainaut, verder tot in Courcelles. Samen zijn deze projecten van cruciaal belang voor een betrouwbaar elektriciteitsnet.


 • texteIn het belang van de samenleving

  Met het project Boucle du Hainaut en Lus van Henegouwen (nieuwe 380kV-verbinding tussen Avelgem en Kluisbergen) zorgt Elia voor een sterk, toekomstgericht en betrouwbaar elektriciteitsnet. De projecten hebben verschillende doelstellingen:

  • De energietransitie ondersteunen
   De energietransitie is onomkeerbaar ingezet door nationale, Europese en internationale politieke beslissingen. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, schakelen we over van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. De komende jaren zal daarom steeds meer groene elektriciteit in de Belgische Noordzee en in West-Vlaanderen opgewekt worden. De nieuwe elektriciteitsverbindingen dragen zo bij aan de klimaatdoelstellingen.
  • Offshore windenergie aan land brengen
   Onze Noordzee wordt in de toekomst de toegangspoort voor hernieuwbare energie. Zo zal er, met de uitbreiding van de windturbinecapaciteit voor onze Belgische kust, extra groene energie opgewekt worden. Dankzij nieuwe verbindingen met andere landen (interconnectoren) zal ook de uitwisseling van hernieuwbare energie met onder andere het Verenigd Koninkrijk en Denemarken toenemen. 
  • Bijkomende energieproductie mogelijk maken 
   Lus van Henegouwen en Boucle du Hainaut zijn cruciale infrastructuurprojecten om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De doelstellingen van het project zijn veelzijdig: 
   • Competitieve en betaalbare toegang tot elektriciteit
   • Meer onthaalcapaciteit voor hernieuwbare energie
   • Wallonië in het algemeen en Henegouwen in het bijzonder economisch aantrekkelijker maken met een robuust elektriciteitsnet
   • Betrouwbare stroomvoorziening voor de verbruikers 
  • Betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet verhogen
   Deze nieuwe verbindingen zorgen voor een verdere uitbouw van het elektriciteitsnet, om de energietransitie mogelijk te maken. Zo krijgt de maatschappij toegang tot de meest duurzame en betaalbare energie. Lus van Henegouwen is ook cruciaal voor de ‘vermazing’ van het elektriciteitsnet. Bij een vermaasd net kan elektriciteit steeds verschillende wegen volgen. Als een verbinding in onderhoud of in panne is, kan de elektriciteit via een andere verbinding getransporteerd worden. Dit zorgt voor een betrouwbaardere energievoorziening. 
 • texteTraject

  De hoogspanningsverbinding Lus van Henegouwen zal van het hoogspanningsstation in Avelgem, via Kluisbergen, tot de grens met Wallonië lopen. Vandaar gaat het Waalse gedeelte van het project, Boucle du Hainaut, verder tot in Courcelles. Deze nieuwe verbinding zorgt voor een verdere uitbouw van het elektriciteitsnet, om de energietransitie mogelijk te maken. Zo krijgt de maatschappij toegang tot de meest duurzame en betaalbare energie. Daarnaast is Lus van Henegouwen nodig voor de ‘vermazing’ van het elektriciteitsnet. Bij een vermaasd net kan elektriciteit steeds verschillende wegen volgen. Als een verbinding in onderhoud of in panne is, kan de elektriciteit via een andere verbinding getransporteerd worden. Dit zorgt voor een betrouwbaardere energievoorziening. Tot slot zal Lus van Henegouwen deel uitmaken van de ruggengraat (380kV) van het Belgische en Europese elektriciteitsnet. Deze verbinding is essentieel om een 6 gigawatt transportcapaciteit tussen het westen en het centrum van België te waarborgen.

  In de startnota worden de doelstellingen van het GRUP vastgelegd: 

  • Het hoogspanningsstation Avelgem uitbreiden om extra onthaalcapaciteit te creëren voor onshore energieproductie of klantenaansluitingen. De uitbreiding van het hoogspanningsstation wordt planologisch ook vastgelegd. 
  • Een hoogspanningsverbinding aanleggen van 6GW tussen het hoogspanningsstation Avelgem en de grens met het Waals Gewest. 
  • Een verbinding maken met het Waalse gedeelte van de hoogspanningsverbinding, waarvan het traject verder loopt tot in Courcelles.
 • Planning
  Om deze nieuwe elektriciteitsverbinding aan te leggen, wordt er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt. Een GRUP bepaalt op perceelsniveau welke bestemming het perceel in de toekomst krijgt en welke voorschriften er gelden. Een planningsproces voor de opmaak van een GRUP bestaat uit vijf fases, waarvan de eerste fase de startnota is. De startnota voor de Lus van Henegouwen werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op vrijdag 7 juli 2023. Na de inspraakperiode en de verwerking daarvan in de scopingnota, zal het nodige onderzoek worden opgestart. 
   
  Planning: 
  • Startnota: goedgekeurd door Vlaamse Regering op vrijdag 7 juli 2023

  - Publieke raadpleging naar aanleiding van goedgekeurde startnota (60 dagen)

  • Scopingnota
  • Voorontwerp GRUP
  • Ontwerp GRUP
  • Openbaar onderzoek GRUP (60 dagen)
  • Definitieve goedkeuring GRUP
 • docDocumenten

  De startnota en bijlagen van het GRUP van de Lus van Henegouwen kunnen geraadpleegd worden op beslissingen van de Vlaamse Regering.

  Flyer Startnota GRUP 

  Banners Lus van Henegouwen

  Banners Departement Omgeving

Nieuws

Lus van Henegouwen

16 oktober 2023

Infomarkt over startnota in Avelgem

Op 28 september organiseerde het Departement Omgeving een infomarkt over de inhoud van de startnota in Avelgem. Het projectteam van Elia was aanwezig met toelichting over de compensatieregeling en het landbouwprotocol.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.