Massenhoven-Van Eyck

Versterking van de bestaande bovengrondse luchtlijn tussen hoogspanningsstations Massenhoven en Van Eyck.

Versterking ruggengraat van het Belgische elektriciteitsnet

De versterking van de hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck is essentieel om meer hernieuwbare energie beter te kunnen transporteren via het Belgische elektriciteitsnet. Bovendien verhoogt dit project de import- en exportmogelijkheden van elektriciteit tussen België en Nederland.                                                                                                                                                                       
 • texteIn het belang van de samenleving
  Met het project Massenhoven-Van Eyck voorziet Elia de versterking van een belangrijke verbinding binnen het Belgische elektriciteitsnet dat wordt uitgebaat op 380kV. Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat van ons elektriciteitsnet en dient om grote hoeveelheden elektriciteit snel en efficiënt te transporteren.
  Over het hele land worden hernieuwbare energiebronnen aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot een toename van interne elektriciteitsstromen (fluxen) doorheen België. Dit project is nodig om elektriciteitsstromen via het 380kV-net beter te kunnen spreiden en transporteren. Daarnaast wordt het mogelijk om de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland vlotter te laten verlopen. Dit is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van België.
 • texteTraject
  De bestaande luchtlijn tussen hoogspanningsstations Massenhoven en Van Eyck is ongeveer 92 kilometer lang en situeert zich in de provincies Antwerpen en Limburg. Het traject loopt van het hoogspanningsstation Massenhoven (in Zandhoven) langs het Albertkanaal naar de hoogspanningsstations Heze (in Geel) en Meerhout. Van daaruit loopt de lijn verder naar het hoogspanningsstation Van Eyck (in Kinrooi).
   
  De luchtlijn overspant in het totaal 15 gemeenten, namelijk Zandhoven, Grobbendonk, Herentals, Olen, Geel, Laakdal, Meerhout, Ham, Balen, Hechtel-Eksel, Oudsbergen, Peer, Bocholt, Bree en Kinrooi.

   

 • environnementOmgeving
  Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:
   
  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.
  • Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.
  • Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.
  • Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Wanneer Elia haar elektriciteitsdraden verwijdert of trekt ter hoogte van (spoor)wegen of andere belangrijke infrastructuur, wordt gebruik gemaakt van houten portieken om de impact op de omgeving te beperken.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar buurtbewoners.
 • Planning
  Elia zal de werken in twee fasen uitvoeren:
   
  • Fase 1: Vanaf begin 2021 vervangt Elia het huidige 380kV-draadstel tussen hoogspanningsstations Meerhout en Van Eyck door een nieuw draadstel met HTLS-geleiders. Daarna wordt een tweede 380kV-draadstel met HTLS-geleiders aan de luchtlijn toegevoegd. Deze werken werden eind 2022 afgerond.  
  • Fase 2: Vanaf begin 2023 versterkt Elia de bestaande luchtlijn tussen hoogspanningsstations Massenhoven en Meerhout. Vandaag bestaat deze luchtlijn uit een 150kV-draadstel en een 380kV-draadstel. De huidige geleiders worden er vervangen door nieuwe HTLS-geleiders van 380kV. Deze werken worden begin 2026 afgerond. 
 • docDocumenten

Nieuws

Massenhoven-Van Eyck

05 februari 2024

Natuurbehoudswerkenonder de lijn Massenhoven-Meerhout-Van Eyck

Sinds eind vorig jaar is Elia aan de slag met natuurbehoudswerken onder de lijn tussen hoogspanningsstations van Massenhoven, Meerhout en Van Eyck in Kinrooi. Via uitdunning, verwijdering van exoten en houtkap, verbeteren we de natuurwaarden van de ecosystemen die we met onze hoogspanningslijn passeren. Doel is te komen tot meer natuuroppervlakte en diversere fauna en flora.

Massenhoven-Van Eyck

27 juni 2023

Een kraan van 40 meter boven spoorweg in Herentals

In het kader van de versterkingswerken aan de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations van Massenhoven in Zandhoven en Van Eyck, op de grens van Maaseik en Kinrooi, is Elia momenteel aan de slag in Herentals. In de buurt van het Albertkanaal wordt een grote kraan gebouwd om de spoorweg te beschermen bij het trekken van de nieuwe HTLS-geleiders. De werken aan deze verbinding zijn van groot belang voor de energietransitie.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.