Aandacht voor natuur bij werken in Bosland

Elia start begin februari 2021 met het versterken van de hoogspanningslijn tussen de hoogspanningsstations ‘Massenhoven’ in Zandhoven en ‘Van Eyck’ in Kinrooi en Maaseik. Ter hoogte van de gemeente Hechtel-Eksel loopt de door het natuurgebied Bosland. De werken in dit gebied gebeuren met de nodige aandacht voor de natuur. De werken zullen eind 2020 gedaan zijn. Na de werken zorgt een natuurbeheerplan voor het behoud en ondersteuning van biodiversiteit onder de hoogspanningslijn. 

Werken aan hoogspanningslijn in Bosland 

Wanneer bebossing of gewassen in aanraking komen met een hoogspanningslijn kan dat leiden tot storingen. Hierdoor kan de stroomvoorziening in gedrang komen. De versterkte hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck vereist een veiligheidscorridor van 65 meter. Daarom zijn kap- en snoeiwerken noodzakelijk in Bosland. Tijdens het verwijderen en hangen van elektriciteitsdraden voorziet Elia milderende maatregelen om rekening met omliggende waardevolle vegetaties en biodiversiteit. In de werfzone wordt het ruimtegebruik zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Waar nodig gebruikt Elia rijplaten om bodemverdichting te voorkomen. 

Balans tussen veiligheid en natuur 

Elia streeft bij het beheer van een hoogspanningslijn naar een goede balans tussen veiligheid en natuur. Daarbij wordt sterk ingezet op biodiversiteit en herstel van natuurlijke habitats. Na de versterkingswerken wordt de begroeiing en biodiversiteit rondom de hoogspanningslijn behouden en ondersteund. Om dit mogelijk te maken, heeft Elia een natuurbeheerplan opgesteld. Dit gebeurde in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos, Bosgroep Zuiderkempen en Bosgroep een Limburg. Onder de hoogspanningslijn zijn in de toekomst verschillende ecotypes mogelijk naargelang de ecologische potenties. In de bosranden zal een mantel-zoomvegetatie, in de vorm een ruigtekruid en een stuik- en halhoutzone, als overgang naar het gemengde inheemse bos dienen. 

 
Animatievideo over natuur onder hoogspanningslijnen

 

Groene corridor voor biodiversiteit 

Dankzij het natuurbeheerplan zal de veiligheidscorridors onder de hoogspanningslijn in de toekomst fungeren als snelweg voor biodiversiteit doorheen het natuurgebied Bosland. De begroeiing en biodiversiteit onder de hoogspanningslijn zal bijdragen aan de migratie van diverse soorten. Uit onderzoek naar ecologisch beheer onder hoogspanningsinfrastructuur in België blijkt dat de begroeiing en biodiversiteit onder hoogspanningslijnen bijdraagt aan de migratie van diverse soorten en versterking van natuurlijke habitats. De veiligheidscorridors worden op die manier groene corridors voor biodiversiteit. Meer weten over dit thema? Bezoek de webpagina biodiversiteit en herstel natuurlijke habitats

Impressie van het gebied rond de hoogspanningslijn na de werken
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.