Houten beschermingsportieken aan wegen en woningen

Elia versterkt de hoogspanningslijn tussen hoogspanningsstations ‘Massenhoven’ in Zandhoven en ‘Van Eyck’ in Kinrooi en Maaseik.

De hoogspanningslijn van 92 kilometer lang wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden (HTLS) dat meer stroom kan transporteren. De voorbereidende werken zijn begin februari 2021 gestart. Vanaf midden maart 2021 plaatst de aannemer houten portieken op locaties waar de hoogspanningslijn een weg kruist of boven woningen. Dit gebeurt om de omgeving te beschermen wanneer de nieuwe elektriciteitsdraden worden gehangen. 

Nieuw type elektriciteitsdraden op bestaande hoogspanningslijn

De hoogspanningslijn Massenhoven-Van Eyck (380kV) is onderdeel van de ruggengraat van het hoogspanningsnet en wordt voorzien van een nieuw type elektriciteitsdraden (HTLS) dat meer stroom kan transporteren. Hierdoor zal Elia de toename van elektriciteitsverkeer doorheen het hele land in de toekomst beter kunnen spreiden en transporteren. Daarnaast wordt het mogelijk om via deze versterkte hoogspanningslijn meer elektriciteit uit te wisselen met het buitenland (Nederland). Dit is nodig om de bevoorrading van elektriciteit voor het hele land te blijven verzekeren.

Houten portieken beschermen omgeving 

Wanneer Elia een hoogspanningslijn voorziet van nieuwe elektriciteitsdraden worden de draden naar beneden gehaald. Op dat moment hangen ze door. Daarom plaatst Elia voor de start van de werken portieken op locaties waar de hoogspanningslijn een weg kruist of boven woningen hangt. De portieken beschermen obstakels die zich onder de hoogspanningslijn bevinden en garanderen zo de veiligheid voor de omgeving. Portieken bestaan uit minstens twee houten palen die in volle grond of in betonvoeten worden geplaatst. De houten palen zijn met elkaar verbonden met een balk. Afhankelijk van de breedte van de hoogspanningslijn worden een of meerdere portieken langs elkaar geïnstalleerd.Weergave van houten portieken ter hoogte van een weg - © Elia 

Woont u onder de hoogspanningslijn? De aannemer, die de werken uitvoert in opdracht van Elia, is verantwoordelijk voor de nodige toelatingen om houten portieken te kunnen plaatsen. Wanneer de werken op privéterrein plaatsvinden, wordt de plaatsing van de portieken besproken met de eigenaar van een terrein. Als de werken op openbaar domein plaatsvinden, vraagt de aannemer toelating aan de wegbeheerder (de gemeente of de Vlaamse overheid). 

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens werken

Tijdens de werken is het mogelijks een gewijzigde verkeerssituatie van kracht op locaties waar de hoogspanningslijn over een weg hangt. Dit is uitsluitend het geval op het moment dat de houten beschermingsportieken worden geplaatst en wanneer de elektriciteitsdraden naar beneden worden gehaald. Buiten deze korte momenten blijft verkeer onder de hoogspanningslijn altijd mogelijk. De gewijzigde verkeerssituaties en eventuele omleidingen worden via de nodige signalisatieborden gecommuniceerd aan de weggebruikers. 

Meer informatie over dit project en de planning van de werken kan u hier vinden. 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.