Modular Offshore Grid

Het Modular Offshore Grid (MOG) is het eerste netproject van Elia op zee en is ook voor België is dit een primeur. Het MOG zal de offshore geproduceerde energie van meerdere windparken bundelen en op het onshore net aansluiten.

Koning Filip bezoekt eerste ‘stopcontact’ op de Noordzee

Op 10 september 2019 bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan het Modular Offshore Grid (MOG), Elia’s eerste stopcontact op de Noordzee. 

Het schakelplatform staat 40 km van de kust en zal tegen eind 2020 de elektrici-teit van 4 offshore windparken bundelen (Rentel, Seastar, Mermaid en Northwester 2) en gezamenlijk aan land brengen. Dat is efficiënter dan individuele kabels en geeft de windparken ook meer leveringszekerheid.

 • texteIn het belang van de samenleving
  In vergelijking met een rechtstreekse verbinding met het onshore net (ook wel ‘spaghettisysteem’ of radiale verbinding genoemd), biedt het MOG verschillende voordelen.

  Hogere beschikbaarheid van de windparken

  Dankzij het MOG kan er meer geproduceerde hernieuwbare energie worden vervoerd.  De totale beschikbaarheid van de windparken die via het MOG aangesloten zijn, is hoger dan die van een individuele, rechtstreekse verbinding:
   
  • De drie kabels tussen het OSY-platform en het Stevin-hoogspanningsstation kunnen de volledige capaciteit vervoeren die door de windparken wordt geproduceerd. Op het gebied van de continuïteit van bevoorrading biedt het MOG een meer robuuste oplossing. Het volume aan geproduceerde windenergie zal 70% van de tijd geen effect ondervinden wanneer een van de kabels uitvalt of defect is (wat slechts 30% van de tijd het geval is).
  • Het uitvallen van een kabel van een individuele, rechtstreekse verbinding impliceert - in tegenstelling tot wat er zich bij het MOG zou voordoen -  de stopzetting en het volledige verlies van de productie van de verbonden windparken zolang de verbinding niet is hersteld.
  Bouw in fases

  Door het modulaire karakter kan de bouw van het MOG afgestemd worden op de uitvoeringsplanning van elk windpark afzonderlijk. Dit vermindert het risico op ‘stranded assets’, dat wil zeggen onnodige investeringen.


  Betere kostenefficiëntie

  De totale kosten van beide concepten zijn vergelijkbaar, hoewel het MOG-concept iets voordeliger is.
  Het MOG-concept maakt gebruik van een gemeenschappelijk OSY-platform, een deel van het Rentel-platform en drie kabelverbindingen tussen het OSY en de kust.  Ter vergelijking: een spaghettisysteem vereist geen OSY-platform, maar heeft wel 30 tot 40 km meer kabel nodig (ongeveer de afstand tussen het OSY en de kust van Zeebrugge).

 • texteTraject

  Voorziene inplanting


  Grenslijnen van het MOG


  De volgende installaties zijn Elia’s eigendom en worden ook beheerd door Elia (aangeduid met de oranje stippellijn in de afbeelding):

  • Een offshore schakelplatform (OSY: Offshore Switch Yard) op ongeveer 40 km van de kust van Zeebrugge. Op dat platform bevindt zich een 220kV-hoogspanningsstation. 
  • Twee 220kV-kabels tussen het OSY-platform en het Stevin-station.
  • Eén onderzeese 220 kV-kabel die het OSY-platform met het Rentel-platform verbindt en het Rentel-platform met het Stevin-station (door Rentel geïnstalleerd en door Elia overgenomen).
  • De 220 kV-transmissie-infrastructuur op het Rentel-platform (door Rentel geïnstalleerd en door Elia overgenomen).

  De installaties binnen de groene stippellijn zijn eigendom van de windparken en worden door hen beheerd.


 • environnementOmgeving

  De installatie van een offshore kabel brengt een aantal werkzaamheden met zich mee die lokaal een impact kunnen hebben op het milieu:

  • Voorbereidende werken: verwijderen van overbodige telecomkabels, plaatsen van beschermingsmaatregelen waar kabels elkaar kruisen, veegwerken om plaatselijke zandduinen te verwijderen, plaatselijke bagger- en graafwerken, verwijderen van specifieke voorwerpen;
  • Installeren en ingraven van de kabel;
  • Offshore verbindingen maken - indien van toepassing;
  • Werkzaamheden aan land (de kabel onshore brengen).

  Het MOG bevat 30 tot 40 km minder kabel dan het spaghettisysteem en zal zo de zeebodem en het maritieme milieu minder verstoren. Het kan dus als een milieuvriendelijker concept beschouwd worden


 • Klaar voor de toekomst
  De keuze voor zo'n modulair net is van strategisch belang voor België als het het in de toekomst een rol wil blijven spelen in de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energie in de Noordzee. 
   
  Het MOG speelt in op de directe nood om op de meest zuinige en betrouwbare manier de vier windparken aan te sluiten. Daarenboven biedt het een unieke kans om een eerste elektrische knooppunt (het zogenaamde ‘stopcontact’) in de Noordzee te bouwen. Alleen vandaag kan dit elektrische knooppunt gerealiseerd worden zonder dat dit extra kosten voor de gemeenschap met zich brengt.
   
  Vandaag zijn de offshore concessies en de bijhorende netversterkingen voorzien voor een capaciteit tot 2.2 GW tegen 2020. In 2030 zou dat misschien al 4 GW kunnen zijn. De bouw van een MOG biedt niet alleen vandaag voordelen, maar zal ook in de toekomst de positie van België versterken in de verdere offshore ontwikkeling:
   
  Klaar zijn voor meer offshore productie in Belgische wateren:
   
  • verhoogde capaciteit van de bestaande concessies;
  • aansluiting van toekomstige concessies;
  • aansluiting van andere hernieuwbare energiebronnen, zoals golfenergie, opslag enz.
  Een stap vooruit naar toekomstige interconnecties
  •  Het OSY-platform kan verbonden worden met een ander offshore net in de buurt.
  • Integratie van het OSY-platform in een Belgisch offshore net; de eerste bouwsteen van een toekomstig offshore supernet.

 • Planning

Nieuws

10 september 2019

Koning Filip bezoekt eerste ‘stopcontact’ op de Noordzee

Op 10 september 2019 bracht Zijne Majesteit de Koning een bezoek aan het Modular Offshore Grid (MOG), Elia’s eerste stopcontact op de Noordzee.

01 mei 2019

Eerste stopcontact op zee succesvol geïnstalleerd

Vandaag bracht Federaal Minister Philippe De Backer samen met Minister Marie Christine Marghem een bezoek aan het Modular Offshore Grid (MOG), het schakelplatform op de Noordzee dat binnenkort de kabels van de offshore windparken gezamenlijk aan land zal brengen.

Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door verder te surfen op deze website of door op “Aanvaarden” te klikken, geeft u aan dat u ons cookiebeleid gelezen heeft en dat u hiermee instemt.Meer info over de cookies