Petrol - Zurenberg

De aanleg van een ondergrondse kabelverbining tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg in Antwerpen

Verhoogde capaciteit

Elia legt een dubbele ondergrondse kabelverbinding aan tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg, respectievelijk aan de D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen.

 • texteIn het belang van de samenleving

   

  De aanleg van de nieuwe dubbele kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg is om twee redenen noodzakelijk:

  • Vervanging van bestaande oliekabel 
   Elia vervangt met dit project de bestaande oliekabel die beide hoogspanningsstations vandaag verbindt. Deze oliekabel bereikt het einde van zijn levensduur. Door de kabel te vervangen, wordt het risico op netstoringen verkleind. Dit heeft een positieve impact op de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet in en rondom Antwerpen. 
  • Versterking van het hoogspanningsnet 
   Door de capaciteit van de bestaande verbinding tussen Petrol en Zurenborg te verdubbelen, versterkt Elia het hoogspanningsnet in Antwerpen. Dit is nodig om de bijkomende belasting van de as Zwijndrecht - Burcht - Petrol - Zurenborg in de toekomst te kunnen ondersteunen.
 • texteTraject

  Elia startte in november 2018 met de aanleg van een dubbele ondergrondse kabelverbinding tussen hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg, respectievelijk aan de D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingsstraat in Antwerpen. De verbinding bestaat uit zes kabeldelen van elk ongeveer 1 kilometer lang die gefaseerd worden aangelegd.

 • environnementOmgeving

  Elia houdt bij de uitvoering van haar projecten steeds rekening met bomen, beplanting en groenzones.

  • Bij het in kaart brengen het traject worden zones met bomen en groenzones zoveel mogelijk vermeden.
  • Plaatsbeschrijvingen zorgen ervoor dat na de werken alle schade aan groenzones in oorspronkelijke staat wordt hersteld.
  • Indien Elia een aantal bomen moet rooien, wordt nadien dezelfde boomsoort opnieuw aangeplant.
  • Wanneer hetzelfde aantal gerooide bomen niet kan worden aangeplant, wordt dit verlies op een andere locatie gecompenseerd.
 • Planning

  De werken voor het project Petrol - Zurenborg duren ongeveer een jaar. Elia start haar werkzaamheden ter hoogte van Nieuw Zuid. Sinds februari 2019 wordt er gewerkt langs de Singel (R10). Hieronder vindt u een gedetailleerde planning:


 • docDocumenten

Nieuws

20 januari 2020

Tijdelijke afsluiting D’Herbouvillekaai voor aanleg ondergrondse elektriciteitskabels

Elia legt vanaf 20 januari 2020 haar ondergrondse elektriciteitskabels aan via de D’Herbouvillekaai. Deze werken zullen ongeveer duren tot eind maart 2020. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Ter hoogte van de werfzone is een gewijzigde verkeerssituatie van kracht.

01 september 2019

Werfbezoek aan gestuurde boring onder Singel (R10)

Op maandag 19 augustus 2019 werd de werf bezocht door leden van Werkgroep Impactmanagement, een adviesorgaan dat instaat voor de coördinatie van bepaalde werken in stad Antwerpen. In de beginfase van het project Petrol-Zurenborg heeft Elia samen met WGIM (Werkgroep Impactmanagement) afspraken gemaakt over de uitvoering van de werken en diverse minderhinder-maatregelen uitgewerkt.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd, behalve de cookies van analyse van het verkeer. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.