Quevaucamps-Harchies

Heraanleg van het gedeelte van de luchtlijn tussen het hoogspanningsstation van Quevaucamps en Harchies volgens een gewijzigd en geoptimaliseerd tracé.

Moderniseren, veiligstellen en homogeniseren

Het gedeelte van de 150 kV-luchtlijn tussen het hoogspanningsstation van Quevaucamps (Beloeil) en de bestaande mast in Harchies (Bernissart) dateert van 1962 en is gebouwd volgens de oude standaarden. Het moet vervangen worden om de betrouwbaarheid van het net te waarborgen. De elektrische geleiders van dit lijngedeelte hebben namelijk het einde van hun levensduur bereikt. Dit lijngedeelte zal opnieuw aangelegd worden volgens een geoptimaliseerd tracé dat zo ver mogelijk van de woningen ligt, langs de spoorweg en de snelweg E42. Zodra dit lijngedeelte gebouwd is, zal het bestaande gedeelte afgebroken worden.

De nieuwe verbinding zal door dezelfde gemeenten lopen (Bernissart en Beloeil) en 5,4 km lang zijn.

 • texteIn het belang van de samenleving
  • Moderniseren van een deel van de huidige lijn: de geleiders van deze verbinding die in 1962 werd gebouwd, hebben het einde van hun levensduur bereikt en zijn dan ook aan vervanging toe.
  • Veiligstellen van het net en de buurtbewoners: door de infrastructuur te moderniseren sluit Elia het risico uit dat de geleiders breken en kan de energietransmissiecapaciteit worden verhoogd.
  • Standaardiseren van alle luchtlijnen: de geleiders van dit gedeelte hebben een lagere transmissiecapaciteit dan de rest van de lijn. Het nieuwe gedeelte zal geleiders hebben met een transmissiecapaciteit die compatibel is met de rest van de lijn en huidige standaarden.
 • texteHet tracé
   Om de geleiders te vervangen, zouden de huidige masten flink moeten worden versterkt:
   • ofwel door de lijn volledig te onderbreken, wat niet mogelijk is aangezien de lokale stroomvoorziening moet worden gegarandeerd;
   • ofwel door tijdelijke masten te plaatsen, wat niet mogelijk is gezien de verstedelijkte omgeving.

   Als een maatschappelijk verantwoord bedrijf dat de leefomgeving van de inwoners wil verbeteren, heeft Elia beslist om dit lijngedeelte opnieuw aan te leggen volgens een geoptimaliseerd tracé dat zover mogelijk ligt van de verstedelijkte gebieden.

 • environnementOmgeving

  In het kader van het project heeft een onafhankelijk studiebureau dat erkend is door het Waalse gewest, een milieueffectenstudie (MES) en een passende beoordeling van de effecten (PBE) uitgevoerd.

  Als verantwoordelijke onderneming engageert Elia zich voor het milieu en wil het positief bijdragen aan de energietransitie. Elia wil haar net ontwikkelen met aandacht voor de biodiversiteit. Voor het project werd ook een milieuplan uitgewerkt dat de biodiversiteit vooropstelt. Het voorziet de ontwikkeling en het toekomstige beheer van het gebied, en zal uitgevoerd worden zodra de werken voltooid zijn.

  Het volgt de milieubeschermingswetgeving en houdt rekening met de aanbevelingen in de reeds aangehaalde rapporten. Het doel daarvan is om het natuurlijke karakter te beschermen van het gebied waar de nieuwe verbinding gebouwd zal worden. De aangeplante soorten zijn niet alleen aangepast aan de eigenschappen van de betreffende percelen, maar ook aan de aanwezigheid van de infrastructuur. Op die manier kunnen die verschillende elementen in harmonie samenleven.

  Er zullen onder andere zuiver inheemse struiksoorten worden aangeplant die bevorderlijk zijn voor bestuivende insecten en vogels. Er zullen ook kleine waterpoelen aangelegd worden. Bovendien zal Elia houtstapels (resten van de houtkap) en stenen voorzien als warm toevluchtsoord voor kikvorsachtigen.

 • Planning

  Voordat de werkzaamheden van start kunnen gaan, moeten er eerst voorbereidende werken plaatsvinden. De vegetatie en bomen in het privébos langs de spoorweg moeten bijvoorbeeld gekapt worden om de noodzakelijke corridor te creëren waar de nieuwe verbinding aangelegd zal worden.

  Die werkzaamheden zullen tussen 8 februari en 30 maart 2021 plaatsvinden; nog voor het broedseizoen dus. Om de omgeving in dit gebied te herstellen, is er samen met een groep experten Ecofirst een milieuplan opgesteld dat de lokale biodiversiteit moet bevorderen. Dat plan zal uitgevoerd worden zodra de werken voltooid zijn. 

  De eigenlijke werken aan het lijngedeelte zullen dus eind maart 2021 van start gaan. Ze zullen in verschillende fases verlopen:

  • April 2021 - december 2021 – Funderingen leggen en masten bouwen 
  • Januari 2022 - maart 2022 – Elektrische geleiders trekken op het gebouwde lijngedeelte
  • April 2022 – Vogelkrullen plaatsen om de verbinding zichtbaarder te maken voor vogels 

  Die zullen gevolgd worden door de volgende werken:

  • April 2022 - september 2022 – De huidige luchtlijn demonteren
  • Het milieuplan uitvoeren in het bos langs de spoorweg.

  Het einde van de werken is voorzien voor september 2022, onder voorbehoud van wijzigingen in de planning wegens de coronapandemie.

   
 • doc

  De voornaamste projectdocumenten

  Brief buurtbewoners:

  Toekenning van de vergunning (in het Frans)

  Persbericht :

  Persbericht februari 2021 (in het Frans)


Nieuws

03 februari 2021

Toekenning van de vergunning

In februari 2020 hebben de autoriteiten het dossier met de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning volledig en ontvankelijk verklaard. Elia had die aanvraag ingediend om de luchtlijn van 150 kV tussen het hoogspanningsstation van Quevaucamps (Beloeil) en de bestaande mast in Harchies (Bernissart) opnieuw aan te leggen. Overeenkomstig de geldende wetgeving bevatte de aanvraag een milieueffectenstudie (MES) en een passende beoordeling van de effecten (PBE). 

03 oktober 2019

Infomarket

Op 3 oktober werd er in Blaton een infomarkt gehouden om de resultaten van de Milieueffectenstudie voor te stellen die werd gerealiseerd door CSD Ingénieurs, een onafhankelijk en erkend studiebureau.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.