Toekenning van de vergunning

In februari 2020 hebben de autoriteiten het dossier met de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning volledig en ontvankelijk verklaard. Elia had die aanvraag ingediend om de luchtlijn van 150 kV tussen het hoogspanningsstation van Quevaucamps (Beloeil) en de bestaande mast in Harchies (Bernissart) opnieuw aan te leggen. Overeenkomstig de geldende wetgeving bevatte de aanvraag een milieueffectenstudie (MES) en een passende beoordeling van de effecten (PBE). 

Na een diepgaande analyse van het dossier hebben de bevoegde overheden hun fiat gegeven voor het project. Nu we de stedenbouwkundige vergunning gekregen hebben, kunnen we overgaan tot de uitvoering van de werken. Het lijngedeelte, dat in 1962 volgens de oude standaarden gebouwd werd, zal opnieuw aangelegd worden volgens een geoptimaliseerd tracé dat zo ver mogelijk van de woningen ligt, langs de spoorweg en de snelweg E42.

In het kader van het project werd ook een milieuplan uitgewerkt. Het doel daarvan is om het natuurlijke karakter te beschermen van het gebied waar de nieuwe verbinding gebouwd zal worden. De aangeplante soorten zijn niet alleen aangepast aan de eigenschappen van de betreffende percelen, maar ook aan de aanwezigheid van de infrastructuur. Op die manier kunnen die verschillende elementen in harmonie samenleven. Dat plan zal uitgevoerd worden zodra de werkzaamheden voltooid zijn. 

De buurtbewoners die rechtstreeks getroffen worden door de werken zijn per brief op de hoogte gebracht van de werkzaamheden die binnenkort starten.Brief buurtbewoners

Gelieve de hoofdpagina van het project Quevaucamps-Harchies te raadplegen voor meer informatie over de planning van de werken en het ruimtelijke ordeningsplan

 

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.