Rijkevorsel-Beerse

De aanleg van een ondergrondse dubbele 150kV-kabelverbinding tussen de hoogspanningsstations in Rijkevorsel en Beerse.

Integratie van gedecentraliseerde energieproductie en lokale netzekerheid

Elia legt een nieuwe dubbele 150kV-kabelverbinding aan tussen Rijkevorsel en Beerse. De kabelverbinding zal een totale lengte van ongeveer 9 km hebben.

 • texteIn het belang van de samenleving

  Deze kabelverbinding is een belangrijke schakel in het lokale energienet. 

  • De nieuwe kabelverbinding zorgt ervoor dat bijkomende gedecentraliseerde energieproductie, vooral komende van de warmtekrachtkoppeling, op het net aangesloten en vervoerd kan worden. De laatste jaren is de gedecentraliseerde energieproductie in de Noorderkempen sterk gestegen.
  • Het project Rijkevorsel-Beerse versterkt het lokale hoogspanningsnet. Hierdoor garandeert Elia de lokale netzekerheid.

 • texteTraject

  De nieuwe kabelverbinding loopt door de gemeenten Rijkevorsel en Beerse en telt ongeveer 9 km. Het traject is opgedeeld in elf kabeldelen, die elk apart worden aangelegd. • environnementOmgeving

  Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving minimaliseren.

  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat.
  • Elia garandeert dat omwonenden altijd te voet toegang hebben tot hun woning.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan steeds individueel op de hoogte brengen via een brief.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit met de wegbeheerder afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.

 • Planning

  De werken voor het project Rijkevorsel-Beerse duren ongeveer een jaar. Hieronder vindt u een gedetailleerde planning:

  • Mei 2018: indienen vergunning.
  • Maart 2019: start van de werken.
  • September 2019: einde van de werken.

 • docDocumenten

Nieuws

01 september 2019

Infomarkt over bereikbaarheid tijdens herstructureringswerken Zuiderdijk

Op 30 augustus organiseerde Elia een infomarkt voor omwonenden en bedrijven over hun bereikbaarheid tijdens de herstructureringswerken van de Zuiderdijk.

01 april 2019

Elia start met aanleg dubbele 150kV-kabel tussen Rijkevorsel en Beerse

Elia is eind maart gestart met de aanleg van de dubbele 150kV-kabelverbinding tussen Rijkevorsel en Beerse.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.