Gedeeltelijke afsluiting Beekstraat vanaf begin juni 2020

  • Aanlegwachtbuizen in wegdek

Elia hervatbegin juni 2020 de aanleg vanondergrondse elektriciteitskabelsin de Beekstraat.Er worden wachtbuizen geplaatst tussen de huisnummers 20 en 98.Door deze wachtbuizen kunnen in een latere fase elektriciteitskabels worden getrokken. Dewerkendurentot eind juni 2020.Elia zal de rijbaan tijdelijk herstellen aan het einde van deze fase. 

 
  • Gedeeltelijke afsluiting Beekstraat

Gedurende de werken is de Beekstraat tussende huisnummers 20 en 98 volledig onderbrokenvoor doorgaand verkeer.Plaatselijk verkeerblijft mogelijk. Woningen in de Beekstraat die buiten de werfzone liggen zijn bereikbaar via omleidingsroutes langs de Westdijk enTisseltstraat.

  • Tijdelijke omleiding De Lijn 

Buslijn 260 wordttijdensde werken omgeleid. Vervoersmaatschappij De Lijn zal bepaalde haltes op het huidige traject niet kunnen bedienen. InTisselt worden de haltes Wolvenstraat en School niet bediend. In Ramsdonk gaat het over de haltes Kerk, Broek, Notenstraat en Beekstraat.VervoersmaatschappijDe Lijn voorziet tijdelijke haltes aan de kerk inTisselt (in beide richtingen) en in deBormstraat ter hoogte van Gemeenteplein (in beide richtingen).

Meer informatie over de gewijzigde dienstregeling kan u steeds terugvinden op www.delijn.be

 
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.