Start afbraak hoogspanningslijn tussen Londerzeel en Mechelen vanaf 12 april 2021 

Elia start vanaf maandag 12 april 2021 met de afbraak van een hoogspanningslijn tussen Londerzeel en Mechelen.

De hoogspanningslijn (70kV) bereikt het einde van de levensduur. Over een afstand van 10 kilometer worden alle elektriciteitsdraden van de hoogspanningslijn verwijderd. Dit gebeurt in verschillende fases. Deze werken worden in 2021 uitgevoerd. In de loop van 2022 worden ook de hoogspanningsmasten afgebroken. Elia heeft recent nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aangelegd om de bevoorrading van elektriciteit in de regio te blijven garanderen. 

Einde van de levensduur bereikt

Elia breekt een hoogspanningslijn (70kV) af in de gemeenten Londerzeel, Willebroek, Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Deze hoogspanningslijn van ongeveer 10 kilometer lang heeft het einde van de levensduur bereikt. De voorbije jaren heeft Elia via het project Schelle-Malderen-Mechelen nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aangelegd. Dankzij deze ondergrondse elektriciteitskabels kan Elia de bevoorrading van elektriciteit in de regio blijven garanderen. 

 

Traject van de hoogspanningslijn (70kV) die wordt afgebroken.

Verwijderen elektriciteitsdraden in 2021


Vanaf midden april tot eind 2021 verwijdert Elia de elektriciteitsdraden van alle hoogspanningsmasten. Dit gebeurt door de elektriciteitsdraden naar beneden te halen en op te rollen. Huizen en wegen onder de hoogspanningslijn worden beschermd door houten portieken of kranen. Het hele traject tussen Londerzeel en Mechelen is opgedeeld in verschillende fasen. De werken in elke fase duren ongeveer 3 à 4 weken. 

Wanneer Elia start met werken in een bepaalde fase ontvangen buurtbewoners u op voorhand een brief met meer informatie over eventuele specifieke hinder of omleidingen tijdens de werken.  

Afbraak hoogspanningsmasten in 2022

Elia verwijdert de hoogspanningsmasten in de loop van 2022. De hoogspanningsmasten worden met een kraan afgebroken. Waar mogelijk zullen funderingen verwijderd worden. De bodem wordt hersteld in overeenstemming met het omliggende terrein. Indien een hoogspanningsmast op uw eigendom staat, neemt een medewerker van Elia persoonlijk contact met de perceeleigenaars op. Over de fasering van de afbraakwerken volgt later nog een meer gedetailleerde communicatie. 

Andere hoogspanningslijn blijft behouden

Langs de hoogspanningslijn (70kV) die wordt afgebroken loopt over een lange afstand een grotere hoogspanningslijn (380kV) die behouden blijft. Deze hoogspanningslijn is belangrijk voor het interne elektriciteitsverkeer door België en staat in voor de bevoorrading van het hele land. Het is dus de kleinere hoogspanningslijn (70kV) die wordt afgebroken. De grotere hoogspanningslijn (380kV) blijft staan. 

De grotere hoogspanningslijn (380kV), die grotendeels parallel loopt, blijft behouden.De grotere hoogspanningslijn (380kV), die grotendeels parallel loopt, blijft behouden.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.