Project ter versterking van het net met het oog op de economische ontwikkeling in de regio

Als beheerder van het hoogspanningsnet voor elektriciteit in België is het de hoofdopdracht van Elia om de elektriciteit van de producenten te vervoeren naar de distributienetten, om te kunnen voldoen aan de alsmaar toenemende elektriciteitsbehoeften van de consumenten. Bijgevolg vervult Elia een sleutelrol in de regionale en grootstedelijke economische ontwikkeling. Dat is vooral het geval in de regio Luik en Seraing, waar het sociaal-economische landschap flink aan het veranderen is.

Door het net te versterken en betrouwbaarder te maken, steunt Elia het lokale beleid en de realisatie van grote projecten voor economische ontwikkeling, waaronder die in het kader van het Masterplan van de stad Seraing (stadsboulevard, Cristal Park, Tech Park, uitbreiding van het technologiepark, ...). Door het net performanter te maken, beantwoordt Elia ook aan de zeer grote elektriciteitsbehoefte van projecten zoals het nieuwe ziekenhuis Montlégia, de uitbreiding van Liège Airport, NMBS Liers en Ans.

Al die projecten zijn noodzakelijk om een regio in volle economische herstructurering een nieuwe impuls te geven.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.