Sint-Amand - Tergnée

Versterking van de capaciteit van de post van Tergnée door een tweede draadstel van 380 kV te plaatsen op de lijn tussen Sint-Amand en Tergnée (Fleurus).

Voldoen aan de toekomstige behoeften van het elektriciteitsnet  

De hoogspanningspost in Tergnée (Fleurus) voorziet het industriebekken van Charleroi van stroom. Door de evolutie van deze zone en de elektrificatie van de industrie wordt deze stroomvoorziening ontoereikend. 

Om aan deze toekomstige behoeften te voldoen, moet een tweede draadstel van 380 kV worden geplaatst op de al sinds 1984 bestaande 380 kV-verbinding, meer bepaald op het gedeelte gelegen tussen de mast in Saint-Amand en de post van Tergnée. 

 
 • texteIn het belang van de samenleving

  Aangezien er al sinds 1984 een luchtlijn bestaat tussen Saint-Amand en Tergnée, lijkt de plaatsing van een tweede draadstel (circuit) op de deze verbinding de beste manier om de post van Tergnée te versterken en zo ook de impact op het milieu te beperken.

  Deze verbinding zal de verdere industriële ontwikkeling van de regio en de elektrificatie van de reeds aanwezige industrie mogelijk maken.

 • texteTraject

  De huidige verbinding dateert van 1984 en verbindt Saint-Amand met Tergnée. De verbinding volgt een traject van 7,4 kilometer door de gemeenten Fleurus en Farciennes. Elia wil een tweede draadstel aan toevoegen. De verbinding blijft dus op op haar huidige plaats behouden.

 • environnementOmgeving

  De technische oplossing die in dit project wordt aangeboden, is bedoeld om de impact van de infrastructuur op het milieu te beperken. Naast de interne studie van de behoeften en de mogelijke oplossingen, zal een milieueffectenstudie worden uitgevoerd en een milieueffectenrapport worden opgesteld. Deze bevatten zo nodig aanbevelingen om de impact van de infrastructuur en de bouwwerkzaamheden op de omgeving te beperken. Elia moet deze aanbevelingen nauwgezet opvolgen.

 • Planning
 • docInteractieve kaart
 • docDocumenten

Nieuws

Sint-Amand - Tergnee

08 februari 2023

Voorafgaande informatievergadering op 9 maart 2023

Om de procedure m.b.t. het gewestplan en de vergunningsaanvraag te starten , zal op 9 maart 2023 om 19.30 uur een voorafgaande informatievergadering voor het publiek plaatsvinden in de ‘Espace Citoyen vande Lambusart’, 2 Place de Lambusart, 6220 Lambusart (Fleurus).Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.