Grondstaalnames in West-Vlaanderen

Elia voert vanaf volgende week tot eind augustus bodemonderzoeken uit op verschillende locaties in West-Vlaanderen.

De Vlaamse Regering nam op 31 maart akte van een voorkeurstraject voor het Ventilusproject. Elia laat momenteel op verschillende locaties in West-Vlaanderen bodemonderzoeken uitvoeren. Dat is nodig om technische kennis te verzamelen over het voorkeurstracé. De locaties van de bodemonderzoeken zijn nog geen indicatie voor het bepalen van een definitief traject, maar kaderen in een breed onderzoek naar de samenstelling en stabiliteit van de ondergrond. 

Werken in drie fasen

Het uitvoeren van een bodemonderzoek gebeurt in verschillende fasen. 

  • Aanduiden boorlocaties: voor de werken starten worden de boorlocaties gecontroleerd op nutsleidingen en aangeduid met markeringen. Daarnaast plaatst de aannemer een pvc-buis die in de volgende stappen gebruikt wordt. 
  • Grondsondering: bij een grondsondering wordt een ijzeren staaf diep in de grond gedreven. Aan de hand van de weerstand die de staaf ondervindt kan de sterkte van grond worden afgeleid. 
  • Grondstaalname: bij een grondstaalname neemt een machine een staal van de bodem. Dit is nodig om de samenstelling van de bodem te kunnen onderzoeken. Het onderzoek naar de samenstelling zelf gebeurt nadien in een laboratorium. 

De boorlocaties zijn op voorhand vastgelegd en beperken zich in eerste instantie tot het openbaar domein. Als er bodemonderzoeken nodig zijn op privéterrein zullen mensen individueel gecontacteerd worden. 

De hinder per locatie zal zeer beperkt en lokaal zijn. De bodemonderzoeken op de verschillende locaties zullen uitgevoerd worden van eind april tot augustus.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.