Ventilus

Het project Ventilus sluit windenergie van op de Noordzee aan op een nieuwe elektriciteitssnelweg in West-Vlaanderen.

Een investering voor de toekomst

Met het project Ventilus sluiten we windenergie van op de Noordzee aan op een nieuwe elektriciteitssnelweg in West-Vlaanderen. Via verbindingen met andere netprojecten vormt Ventilus een sterk elektriciteitsnetwerk dat het transport van duurzame energie mogelijk maakt. Hiermee zetten we een belangrijke stap naar een koolstofarme samenleving.

 • In het belang van de samenlevingtexte

  Het project Ventilus komt tegemoet aan drie noodzaken:

  • Een belangrijk deel van de Belgische energiemix (productie, import) zal in de toekomst op de Noordzee gebeuren. Om deze ‘zeestroom’ tot bij de consumptiecentra aan land te brengen, realiseert Elia het project Ventilus.
  • Ook nieuwe productie-installaties in West-Vlaanderen zullen met de komst van Ventilus aansluiten op het elektriciteitsnet. Door de vermazing van deze verbinding met de Stevin-as, draagt het project ook bij tot een verhoogde betrouwbaarheid van het net in de regio én België.
  • Ten slotte maakt Ventilus een tweede overzeese verbinding met het Verenigd Koninkrijk mogelijk.
 • texteTraject

  Elia is volop bezig met de eerste onderzoeken voor dit project: mogelijke aanlandingslocaties, meest gangbare technologie, ... Elia kiest uitdrukkelijk voor een participatieve aanpak van het project Ventilus. Van zodra de onderzoeken afgerond zijn, volgt een publieke startnota. Daarna start een brede kennisgevingsfase waarin burgers, bedrijven, lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen participeren. Opmerkingen en suggesties verwerken we in de projectaanpak.

 • environnementOmgeving

  Voor dit project wordt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan met geïntegreerd plan-MER (MilieuEffectenRapportage) opgemaakt. Het doel is om dit project vergund te krijgen tegen eind 2024 en de infrastructuur klaar te hebben tegen eind 2027. Zo wordt de volgende fase van de offshore windenergie volop benut.

 • Planning

  Het Ventilus-project kent volgende planning:

  • 2023: indienen vergunning.
  • 2024: start van de werken.
  • 2027: einde van de werken.


Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.