Principiële vaststelling Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus

De Vlaamse Regering zette vandaag het licht op groen voor de principiële goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus. Ook het flankerend beleid kreeg groen licht, met onder meer een verruimd compensatiebeleid, het engagement van Elia om enkele luchtlijnen in West-Vlaanderen ondergronds te brengen, en een overeenkomst om de hoogspanningsinfrastructuur te integreren in de omgeving (landschapsintegratie).

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus op 7 juli volgde het openbaar onderzoek tussen 29 augustus tot en met 27 oktober 2023.

Iedereen kreeg 60 dagen de tijd om te reageren op het ontwerp-GRUP. Het Departement Omgeving analyseerde en behandelde de verschillende bezwaarschriften en adviseerde richting Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering besliste daarop om het GRUP principieel goed te keuren. De volgende stappen zijn een advies van de Raad van State en een definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Nadien zal hoogspanningsnetbeheerder Elia, zoals de procedure voorschrijft, werken aan een milieueffectenrapportage en de omgevingsvergunningsaanvraag. 

Flankerend beleid

Elia en de Vlaamse Regering werkten intussen aan verschillende overeenkomsten inzake flankerend beleid. 

Zo werd het besliste verruimde compensatiebeleid in een overeenkomst gegoten, waarbij, bij een definitief uitvoerbare vergunning, onder andere omwonenden in de buurt van een nieuwe 380kV-luchtlijn of -hoogspanningsstation of -opstijgpunt recht hebben op een compensatie voor het waardeverlies van hun woning door de aanwezigheid  van de hoogspanningsinfrastructuur. Meer info over het compensatiebeleid vindt u via onze website.

Elia engageert zich ook om een aantal 70kV en 150kV-luchtlijnen vervroegd af te breken en ondergronds te brengen in West-Vlaanderen:

1.    Moeskroen – Zwevegem (nr. 70-527, IW304)
2.    Koksijde – Noordschote tussen Noordschote en Wulpen (nr. 70-552, IW209)
3.    Noordschote – Ieper (nr. 70-548, IW213)
4.    Ieper – Bas-Warneton (nr. 70-548, IW210)
5.    Bas-Warneton – Wevelgem (nr. 70-549, IW201)
6.    St-Baafs-Vijve – Desselgem (nr. 70-522, IW303)
7.    Deinze – St-Baafs-Vijve (nr. 70-537, IW305)
8.    Pittem-Beveren tussen Muizelaar en Beveren (nr. 70-493 en 150-168, IW215)
9.    Beveren-Rumbeke-Izegem (nr. 150-274 en 150-275, IW214 en IW316)
10.   Izegem-Pittem (nr. 150-192, IW317 en IW215)

Daarnaast werd ook een overeenkomst inzake landschapsintegratie goedgekeurd. Om de visuele impact op de omgeving te beperken, neemt Elia maatregelen in het omliggende landschap. Deze maatregelen zijn vaak groenschermen, bomenrijen of houtkanten. Voor de inpassing van luchtlijnen in het landschap stelt Elia een landschapsexpert aan en in samenspraak met de lokale stakeholders wordt bepaald welke maatregelen er genomen worden. Elia voorziet daarvoor fondsen. Meer info over de landschapsintegratie vindt u via onze website.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.