Werken Avelgem-Avelin

Elia zal op al haar werven alles in het werk stellen om de hinder voor de buurtbewoners te beperken en de omgeving te respecteren.

Fasen van de werken

Elia zal de werken van Avelgem-Avelin in twee opeenvolgende stappen organiseren.

1 Versteviging van masten en funderingen


 • Funderingswerken 
  De boorwerken worden tijdens de eerste twee weken uitgevoerd. Daarna duurt het twee à drie weken om de betonnen funderingen van de verbinding aan te brengen.

  Mastversterkingswerken 
  Deze zijn afhankelijk van het type mast. Naargelang hun eigenschappen duren ze enkele dagen tot meerdere weken. De werkwijze aan een mast verschilt naar gelang van het mastgedeelte. Voor een interventie op het bovenste deel (het deel met de geleiders) bijvoorbeeld, moet een van de twee circuits spanningsloos worden gemaakt, wat enkel kan gebeuren in een periode die we lang genoeg op voorhand hebben vastgelegd. 

2 Vervanging van de geleiders


 • Om op de geleiders te kunnen werken, moeten de circuits spanningsloos worden gemaakt. De vervanging van het eerste circuit is gepland in 2020, die van het tweede in 2021. Naast de voorbereidende werken (aanleg van de toegangswegen, installeren van de beveiligingen, ...) zullen de werken waarvoor spanningsloosheid vereist is, ongeveer drie maanden duren.

  Je kan het beheer van het hoogspanningsnet vergelijken met het beheer van een wegennetwerk, met autosnelwegen, hoofdwegen en secundaire wegen en de nodige verkeerswissels. Wanneer een weg tijdelijk niet beschikbaar is, wordt de verkeersstroom omgeleid; op dezelfde manier neemt een andere lijn het over om de stroomvoorziening van de gezinnen te garanderen. Dankzij dit systeem kan Elia stroomonderbrekingen vermijden.

   


Verloop van de werken

Respect voor de omwonenden en de omgeving is een prioriteit voor Elia. Hoewel elke werf bijzonder is en vooral bepaald wordt door het type infrastructuur, organiseert Elia haar werven altijd in samenwerking met de betrokken actoren (aannemer, gemeentediensten, politiezone, grondbezitters) en houdt ze geregeld contact met de omwonenden om hen over de vorderingen van de werken te informeren.

Tijdens de werken nemen we een reeks maatregelen op drie belangrijke punten: veiligheid, beperking van de geluidshinder en mobiliteitsbeheer.


 •    Beperken van de geluidshinder
  • De werken die geluidshinder veroorzaken, voeren we alleen tijdens de kantooruren uit, tenzij anders overeengekomen met de betrokken administraties als zij uitdrukkelijk de mobiliteitshinder wensen te beperken
  • De motoren van de werfvoertuigen draaien enkel wanneer het echt nodig is.
 •    Veiligheid op de werf
  • Tijdens de volledige duur van de werken zijn de werflocaties duidelijk afgebakend. Er is ook steeds een werfveiligheidscoördinator die waakt over het verloop van de werken.
  • We organiseren ook werfbezoeken voor de aannemers om de aandachtspunten met hen te bespreken (traject, afvalsortering, ...).
  • Tijdens de ontmanteling van de bestaande lijn plaatsen we veiligheidspoorten. Zo beschermen we tijdens het weghalen van de hoogspanningskabels de infrastructuur op het tracé (wegen en woningen).
 •    Mobiliteit
  • Als we voor de werken tijdelijk bepaalde wegen moeten afsluiten, voorzien we voldoende omleidingen en signalisatieborden in samenspraak met de lokale politie.
  • Ook installeren we werfborden in samenspraak met de politie. Hierop vermelden we de nodige informatie voor de bevolking (met name de start- en einddatum van de werken).
  • Elia let erop dat omwonenden toegang blijven hebben tot hun woning.
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.