Wilsele-Pellenberg-Tienen

Aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels tussen Wilsele en Pellenberg en de afbraak van de bovengrondse luchtlijn tussen Pellenberg en Tienen.

Elektriciteitsbevoorrading in de ruime regio rond Leuven garanderen

Met het project Wilsele-Pellenberg-Tienen versterkt Elia het elektriciteitsnet tussen Leuven en Tienen. De voorbije jaren legde Elia ondergrondse elektriciteitskabels aan tussen Wilsele en Pellenberg en bouwde een nieuw overgangsstation in Pellenberg (Lubbeek). Nu kan Elia de bovengrondse luchtlijn (70kV) tussen Pellenberg en Tienen afbreken. Deze luchtlijn was einde levensduur.

 • texteIn het belang van de samenleving

  De werken zijn nodig om twee redenen:

  • Bevoorradingszekerheid Pellenberg en Leuven
   Pellenberg en bij uitbreiding de ruime Leuvense regio moeten de nodige elektriciteit blijven krijgen. Door de aanleg van nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (70kV) garandeert Elia de bevoorradingszekerheid en kan het elektriciteitsnet voldoen aan de toekomstige vraag naar energie.
  • Einde levensduur bestaande bovengrondse luchtlijn (70kV)
   De bestaande bovengrondse luchtlijn tussen Pellenberg en Tienen is einde levensduur en wordt daarom afgebroken. De elektriciteitsbevoorrading in de regio garandeert Elia dankzij de ondergrondse elektriciteitskabels tussen Wilsele en Pellenberg.
 • texteTraject
  • Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels Wilsele-Pellenberg (oktober 2018 – zomer 2021)

  Het traject van de nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (70kV) is 7 kilometer lang. De elektriciteitskabels vertrekken aan het hoogspanningsstation in Wilsele (Aarschotsesteenweg). Vanaf daar lopen de elektriciteitskabels langs de spoorlijn Leuven-Mechelen, de Eenmeilaan, Domeinstraat, Genadeweg, Schoolbergenstraat, Kortrijksestraat, Meugenslaan, het Wimmershofpad en de Kamperfoelieweg tot aan het overgangsstation ‘Pellenberg’ in Lubbeek.

  • Afbraak bovengrondse luchtlijn Pellenberg-Tienen (februari 2022 – najaar 2022)

  Na de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels tussen Wilsele en Pellenberg, start Elia met de afbraak van de bovengrondse luchtlijn (70kV) tussen Pellenberg en Tienen. De luchtlijn loopt door Kessel-Lo, Lubbeek en Tienen. Over het hele traject breekt Elia 94 hoogspanningsmasten af.

  Hier de interactieve kaart

 • environnementOmgeving

  Elia neemt verschillende maatregelen om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken: 

  • Aannemers werken tussen 7 uur en 19 uur waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen. Enkel in uitzonderlijke (nood)gevallen zal hiervan worden afgeweken.
  • Tijdens het verwijderen van elektriciteitsdraden aan (spoor)wegen of andere belangrijke infrastructuur gebruikt Elia houten portieken of torenkranen om de impact op de omgeving te beperken.
  • Het werfverkeer rijdt via de kortste, veiligste en best bereikbare routes.
  • Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat. 
  • Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken. 
  • Elia garandeert dat de toegang tot woningen en bedrijven altijd mogelijk blijft. Indien dat tijdelijk toch niet kan, worden de eigenaars tijdig op de hoogte gebracht en voorziet Elia een omleiding waar mogelijk.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
  • Tijdens de werken is de website een belangrijk informatiekanaal. Buurtbewoners vernemen via bewonersbrieven het laatste nieuws over de werken. 

 • Planning
   • Februari 2022: start afbraak bovengrondse luchtlijn Pellenberg – Tienen
   • Najaar 2022: einde afbraak bovengrondse luchtlijn Pellenberg – Tienen
 • docDocumenten

Nieuws

Wilsele-Pellenberg-Tienen

05 augustus 2022

Einde afbraakwerken hoogspanningslijn (70kV)

De afbraakwerken aan de hoogspanningslijn (70kV) tussen Pellenberg en Tienen zijn afgrond. De verbinding was einde levensduur en werd daarom afgebroken.

Wilsele-Pellenberg-Tienen

01 maart 2022

Herstart afbraak hoogspanningslijn tussen Pellenberg en Tienen

Vanaf 7 februari start Elia de afbraak van de hoogspanningslijn tussen Pellenberg en Tienen opnieuw op. Volgens de aangepaste planning zijn de werken voorzien tot aan het najaar. De hoogspanningslijn is einde levensduur. Over een afstand van 11 kilometer verwijdert Elia de elektriciteitsdraden en hoogspanningsmasten.Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.