Project Zaventem-Kortenberg

Aanleg nieuwe ondergrondse kabels tussen het hoogspanningsstation Zaventem en het hoogspanningsstation van Infrabel in Kortenberg

Nieuwe kabelverbinding ter vervanging van de huidige kabelverbinding om te zorgen voor behoud en uitbreiding van het spoorwegennet

Elia voorziet de aanleg van een nieuwe 36kV-kabelverbinding in Zaventem, Nossegem en Kortenberg

 • texteIn het belang van de samenleving
  Met het project Zaventem-Kortenberg vernieuwt Elia de 36kV-kabelverbinding tussen de gemeenten Zaventem en Kortenberg om tegemoet te komen aan de toekomstige elektriciteitsbehoefte van Infrabel. De huidige 36kV-kabelverbinding tussen beide gemeenten is einde levensduur. Met de aanleg van een nieuwe ondergrondse 36kV-kabelverbinding kan Elia een betrouwbare elektriciteitsvoorziening voor de spoorwegbeheerder blijven garanderen. Dit is nodig voor het behoud en de uitbreiding van het spoorwegnet in de omgeving.
 • texteTraject

  Elia wil een nieuwe ondergrondse kabelverbinding aanleggen: tussen het hoogspanningsstation Zaventem en het hoogspanningsstation van Infrabel in Kortenberg. De nieuwe kabelverbinding zal worden aangelegd op het traject van de bestaande kabelverbinding tussen Zaventem en Kortenberg. Deze 36kV-kabelverbinding loopt door twee gemeenten en volgt grotendeels het traject van de spoorlijn Brussel – Leuven. De kabelverbinding is in totaal 6 kilometer lang en doorkruist 2 gemeenten. Voor de vervanging van de kabelverbinding (36kV) heeft Elia in 2019 een omgevingsvergunning verkregen van de betrokken overheden. De werken zullen in verschillende fasen worden uitgevoerd om de hinder in ruimte en tijd voor de omgeving te beperken.

 • environnementOmgeving 
   Elia houdt tijdens de werken steeds rekening met de omgeving. De Belgische hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving beperken.
  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7 uur ’s ochtends en 19 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden zal Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte brengen.
  • Omleidingsroutes worden in samenspraak met de aannemer en de lokale politie bepaald. Van zodra Elia de vergunning heeft gekregen op de tijdelijke verkeerssituatie wordt dit duidelijk gecommuniceerd naar omwonenden.
 • Planning 
  • December 2019: verkrijgen omgevingsvergunning
  • Augustus 2020: start van de werken
  • Mei 2021: einde van de werken

 • docDocumenten

Nieuws

01 juli 2021

Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels tussen Zaventem en Kortenberg afgerond 

Elia legt ondergrondse elektriciteitskabels aan tussen het hoogspanningsstation in Zaventem en het tractiestation van Infrabel in Kortenberg. Dit is nodig voor het behoud en de uitbreiding van het spoorwegnet. De kabelwerken zijn eind juni 2021 afgerond. 

22 april 2021

Laatste fase kabelwerken in Kortenberg

Elia legt ondergrondse elektriciteitskabels aan tussen het hoogspanningsstation in Zaventem en de site Infrabel in Kortenberg. Dit is nodig voor het behoud en de uitbreiding van het spoorwegnet. Contacteer ons

U bent betrokken bij een project en u heeft een vraag?
Ons team staat voor u klaar.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.