12 maart 2024

Bevraging bij 1000 Belgen in opdracht van Elia toont dat 68% bereid is hun elektriciteitsverbruik te spreiden als dat goedkoper is

De beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit, Elia Transmission Belgium, heeft onderzocht wat de Belgen weten over en hoe ze zich opstellen tegenover het elektriciteitsverbruik, de energietransitie en het elektriciteitsnet. De belangrijkste bevindingen sluiten aan bij de hoofdthema’s van Elia’s memorandum met aanbevelingen voor de beleidsmakers. Ze benadrukken vooral de noodzaak om nu al beslissingen te nemen over het energiebeleid van de toekomst. Ook de toegang tot hernieuwbare energie en betaalbare tarieven door de tijdige bouw van de nodige infrastructuur zijn belangrijke thema’s, net als de nood aan flexibiliteit en het voordeel hiervan voor de verbruiker. Ten slotte hechten Belgische verbruikers veel belang aan technologische ontwikkeling en de bescherming van hun digitale gegevens.

Sleutelbevindingen van de bevraging

  • Er is een duidelijke voorkeur voor CO2-arme energieproductie, weg van fossiele brandstoffen.
  • We merken ook een grote bereidheid om het elektriciteitsverbruik te spreiden op voorwaarde dat de factuur hierdoor verlaagt. 
  • Er is een merkbare dualiteit tussen de hoge verwachtingen op vlak van elektriciteitsbevoorrading en de bereidheid om ervoor te betalen.  
  • Doorgaans geloven mensen dat elektriciteit de energiebron van de toekomst wordt, maar denken ze dat het huidige elektriciteitsnet hier (nog) niet klaar voor is. 
  • Door de geopolitieke context is er een toenemend bewustzijn rond energieonafhankelijkheid en het eigen verbruik.
  • Er is nood aan sensibilisering. De kennis over de energiesector is beperkt en de impact van de energietransitie op het dagelijkse leven wordt onderschat. 

Vanwanseele Marie-Laure
Perscontact NL Elia België
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.