10 juli 2024

Elia zet alles in het werk om hoogspanningsnet in de regio Mechelen te herstellen na noodweer

Hoogspanningsnetbeerder Elia zet een taskforce op poten om de hoogspanningslijn in de omgeving van Leest veilig te stellen.

Er zijn ook al verschillende ploegen ter plaatse om de schade aan de huizen te inventariseren in overleg met de eigenaars. Tijdens het extreme weer zijn gisterennamiddag 9 hoogspanningsmasten over een afstand van 4 kilometer omgevallen, vooral in de buurt van Leest. Daardoor zijn ook de geleiders of hoogspanningsdraden naar beneden gekomen. Die kwamen voornamelijk in weides terecht maar ook op een 15-tal huizen. Niemand raakte gewond maar de materiële schade is groot. De herstellingswerken zullen dan ook maanden duren.

Taskforce

Een dag na het extreme weer is Elia een inventaris aan het vervolledigen van de schade aan het hoogspanningsnet in de omgeving van Leest. Eerst en vooral worden de hoogspanningsmasten die het onweer van gisteren ongeschonden zijn doorgekomen, gestabiliseerd. Door het wegvallen van 9 masten op de lijn, zijn de trekkrachten op de overige masten immers groter geworden. Vervolgens worden de geleiders die over een afstand van enkele kilometers naar beneden zijn gevallen, verwijderd. De prioriteit gaat naar het vrijmaken van de wegen, de 15-tal huizen en de geleider die dicht bij een spoorlijn is gevallen. Bijkomend worden ook de geleiders die over de velden liggen, weggenomen. In een latere fase, zullen de beschadigde hoogspanningsmasten worden afgebroken.

Elia blijft in de buurt aanwezig om omwonenden bij te staan en te informeren. Elia was eerder ook al betrokken bij de infomomenten die door de stad werden georganiseerd. Een tiental huizen die door de hoogspanningslijn beschadigd geraakten, zullen tot midden volgende week niet toegankelijk zijn. Wel kunnen de bewoners, onder begeleiding van Elia en de brandweer, hun huis betreden om spullen te komen ophalen. In samenspraak met de gemeentelijke crisiscel werd gisterenavond al opvang voorzien. 

Noodlijn

Tijdens het incident was er geen elektrocutiegevaar en werd de stroom op de hoogspanningslijn automatisch afgeschakeld. Tevens werd de lijn geaard om te vermijden dat bv. een blikseminslag nog voor gevaar zou kunnen zorgen. De stroomvoorziening via het Elia-net is ondanks de extreme omstandigheden toch gehandhaafd gebleven. Wel is het zo dat een deel van het lokale net van laagspanningsnetbeheerder, Fluvius, uitgeschakeld werd doordat er een hoogspanningsgeleider op terecht gekomen was. Een aantal gezinnen zitten daardoor zonder stroom.

Elia onderzoekt momenteel het opbouwen van een noodlijn in de buurt van Leest. Parallel hiermee zullen studies worden opgestart om het herstel van de beschadigde lijn aan te vatten. 

Uitzonderlijke situatie

In het 23-jarige bestaan van de hoogspanningsnetbeheerder, is dit één van de zwaarste incidenten, geconcentreerd op 1 plek, die al opgetekend werd.  Elia blijft in nauw contact met de crisiscel van de stad Mechelen en geeft de herstellingswerken alle prioriteit. Teams vanuit andere regio’s en projecten worden vrijgemaakt om te komen werken aan de beschadigde hoogspanningslijn.


Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.