Publieke consultatie - Wijzigingen 2013

Thema

Wijzigingen 2013 Toegangscontract en ARP-contract

Achtergrond informatie

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot de voorstellen van wijzigingen van het toegangscontract en het ARP-contract. De wijzigingen van deze contracten zijn nodig wegens de bijgestelde Elia-tarieven voor de periode 2012-2015, alsook door de ontwikkeling van nieuwe producten in verband met balancing en de aanpassing van bepaalde administratieve processen. Deze consultatie is bedoeld om eventuele reacties te ontvangen van de marktspelers die bij de voorstellen betrokken zijn. Het geheel van de reacties die wij in dit kader ontvangen, zullen aan de regulatoren worden medegedeeld bij de officiële goedkeuringsaanvraag van de wijzigingen van de contracten.

Consultatie periode

De consultatieperiode met betrekking tot de "Wijzigingen 2013 Toegangscontract en ARP-contract" loopt van 15 juli 2013 tot 31 augustus 2013.

De reacties kunnen aan Elia worden medegedeeld tot 31 augustus 2013 via het volgende e-mail adres: consultations@elia.be.

Deze reacties zullen op naam worden meegedeeld in het officiële aanvraagdossier dat ter goedkeuring van de contractuele wijzigingen zal worden voorgelegd.. De marktpartij kan een aanvraag doen opdat zijn reactie als anoniem zal worden verwerkt in het consultatierapport dat ter beschikking van de marktpartijen zal worden gesteld.

In het kader van deze formele consultatie, organiseert Elia op donderdag 18 juli 2013 een informatiesessie waarop alle betrokkenen worden uitgenodigd. Deze vergadering gaat om 09u00 door in de lokalen van Elia (vergaderzaal 0.20), Keizerslaan 20, te 1000 Brussel.

Gelieve uw aanwezigheid of de persoon die u zal vertegenwoordigen per mail aan te melden op het adres consultations@elia.be

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.