2014 - Publieke consultatie – Wijzigingen ARP-contract

Thema

Wijzigingen ARP-Contract – Strategische Reserve

Achtergrond informatie

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot de voorstellen van wijzigingen van het ARP-contract. De wijzigingen van het contract zijn nodig wegens de implementatie van de strategische reserve, zoals voorzien in de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Deze consultatie is bedoeld om eventuele reacties te ontvangen van de marktspelers die op de voorgestelde wijzigingen.

Consultatie periode

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 13 juni 2014 tot en met 11 juli 2014.

De reacties kunnen aan Elia worden medegedeeld tot 11 juli 2014, 18u00 via het volgende e-mail adres: consultations@elia.be.

De ontvangen reacties zullen worden opgenomen in het officiële aanvraagdossier tot wijziging van het ARP-contract, dat Elia aan de regulatoren zal overmaken.

Bovendien voorziet Elia een consultatierapport dat publiek ter beschikking zal gesteld worden van alle marktpartijen. De marktpartijen beschikken over de mogelijkheid om hun reactie als vertrouwelijk over te maken, zodat deze anoniem kan worden verwerkt in dit consultatierapport.

In het kader van deze formele consultatie, heeft Elia de nodige inlichtingen in de plenaire vergadering van de Users’ Group op 5 juni 2014 gegeven.

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.