2014 - Resultaten van afgesloten consultaties (winter 2015-2016)

Achtergrond informatie

Op 23 december 2014 werd een ontwerpversie van deze procedure aan alle betrokken partijen (netgebruikers, DNB’s, producenten, de regulator, de Administratie voor Energie, ...) voor een laatste raadpleging voorgelegd. In deze ontwerpversie werden de opmerkingen die men ontving tijdens en tussen de meetings van de Task Force ISR zoveel mogelijk opgenomen.

Alle betrokken partijen werden uitgenodigd om hun laatste opmerkingen door te geven uiterlijk op 16 januari 2015. De ontvangen feedback van de betrokken marktpartijen (voor zover deze niet vertrouwelijk zijn) kan u hieronder vinden. 

Elia bracht verduidelijkingen in de tekst aan, om deze beter leesbaar te maken en om bepaalde aanpassingen erin op te nemen in overeenstemming met de werkingsregels voor strategische reserve en het Ministerieel Besluit van 15 januari 2015. Verschillende opmerkingen uit de feedback van de betrokken partijen hebben tot wijzigingen in de uiteindelijke procedure geleid. Een overzicht dat aangeeft welke weerslag de feedback heeft gehad die tijdens de raadpleging werd ontvangen, de daaruit voortvloeiende aanpassingen en verduidelijkingen/ argumentatie is hier beschikbaar.

Feedback ontvangen tussen 25/04/2014  en 16/01/2015

  • Reactie van Belgian Demand Response Association
  • Reactie van BASF
  • Reactie van Febeg
  • Reactie van Febeliec
  • Reactie van de CREG
  • Elia ontving vertrouwelijke feedback van Synergrid over uiteenlopende thema's met betrekking tot de ontwerpversie van de procedure (definities, wettelijk kader inzake flexibiliteit, Contract DNB- SDR Leverancier, SDR-certificatie, submetering DNB).
  • Elia ontving vertrouwelijke feedback van EDF Luminus over uiteenlopende thema's met betrekking tot de ontwerpversie van de procedure (Certificatie van SGR-Productiecentrale(s), relatie tussen het SGR-contract en de andere contracten).
Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.