2015 - Wijzigingen toegangscontract

Thema

Consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract

Achtergrond informatie

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot voorstellen van wijzigingen aan het toegangscontract. De voorgestelde wijzigingen zijn noodzakelijk om het contract aan te passen aan de evoluties van de tariefelementen. Tegelijkertijd stelt Elia voor om de aanduiding van de toegangshouder en van de ARP te verduidelijken, met vermelding van de plaats van de netgebruiker in de toegang tot het Elia-net.

Consultatie periode

Deze consultatie heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen. De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het toegangscontract loopt van 17 augustus 2015 tot 14 september 2015. 

De reacties kunnen aan Elia worden meegedeeld tot 14 september 2015, 18.00 u, via het volgende e-mailadres: consultations@elia.be.

Deze reacties zullen met vermelding van de naam aan de regulatoren meegedeeld worden in het dossier van de officiële aanvraag tot goedkeuring van de wijzigingen aan het toegangscontract. Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.

In het kader van deze formele consultatie heeft Elia de nuttige informatie meegedeeld aan de Users' Group tijdens de vergadering van 2 juli : Presentatie (in het Frans)

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.