2016 - Formele consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde beperkte wijzigingen aan het ARP-contract

Thema

Elia start een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract). De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract zijn een gevolg van de nood aan een nieuw allocatiesysteem voor de intraday capaciteitstoewijzing op de interconnecties Frankrijk-België en Nederland-België, de zogenaamde “Intraday Quick Wins”.

Achtergrond informatie

Deze consultatie heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

Consultatie periode

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 15 tot 29 januari 2016 18u00. Gezien de puur technische aard van de wijzigingen en met het oog op een zo snel mogelijke invoering van deze Intraday Quick Wins, heeft de consultatieperiode een beperkte duur.

Wanneer u meer informatie wenst over de algemene consultatie over het voorstel van Elia over de intraday toewijzing van capaciteit op de koppelverbindingen Frankrijk-België en Nederland-België, zie de website van de CREG.

De reacties kunnen aan Elia worden meegedeeld tot 29 januari 2016 18u00, via e-mail. Vragen kunnen worden gestuurd naar consultations@elia.be. Mocht de duur van deze consultatieperiode u problemen opleveren, gelieve ons hiervan te verwittigen voor 29 januari 2016.

Deze reacties zullen met vermelding van de naam aan de regulatoren meegedeeld worden in het dossier van de officiële aanvraag tot goedkeuring van de wijzigingen aan het ARP-contract. Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.

Aangezien er geen reactie was op deze consultatie, heeft Elia geen verslag opgemaakt. Elia heeft een stand van zaken van de consultatie gepresenteerd op de werkgroep Belgian Grid van 1/2/2016 (zie presentatie).

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.