2016 - Wijzigingen ARP-contract

Thema

Formele consultatie met betrekking tot de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract

Achtergrond informatie

Elia start vandaag, maandag 7 november 2016 een formele publieke consultatie bij de marktspelers met betrekking tot voorstellen van wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (het ARP-contract).

De voorgestelde wijzigingen aan het ARP-contract zijn noodzakelijk om rekening te houden met verschillende evoluties. Het betreft voornamelijk de indienstname van de nieuwe dienst voor “tertiary control energy”, die ontwikkelt wordt in het kader van het project Bidladder. Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP-contract aan te passen met andere elementen: evolutie van definities conform de Verordening CACM, de afschaffing van artikel 7§3 van de E-wet, voorgestelde verduidelijking in art. 18 en evoluties mbt product R3 en tenslotte de regels van toepassing van de perimeter correctie in het kader van het pilootproject R2 non-CIPU.

Deze consultatie heeft als doel de opmerkingen te ontvangen die de marktspelers zouden kunnen hebben bij de voorgestelde wijzigingen die hen aanbelangen.

Consultatie periode

De consultatieperiode met betrekking tot de wijzigingen van het ARP-contract loopt van 7 november tot 2 december 2016 18u00.

De reacties kunnen aan Elia worden meegedeeld tot 2 december 2016 18u00, via het volgende e-mailadres: cs@elia.be. Vragen kunnen worden gestuurd naar cs@elia.be.

Deze reacties zullen met vermelding van de naam aan de regulatoren meegedeeld worden in de dossiers van de officiële aanvragen tot goedkeuring van de wijzigingen aan het ARP-contract. Elia zal een consultatierapport opstellen dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktspelers. De marktspelers die wensen dat hun reacties anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport, kunnen dat aanvragen.

 

 

Deze website gebruikt cookies voor een optimale browserervaring. Sommige cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd; andere hebben analytische/functionele/targetingdoeleinden en kunnen worden geweigerd. Raadpleeg onsCookiebeleid voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren op elk ogenblik beheren/aanpassen. Als u uw cookievoorkeuren niet beheert, zullen alleen de strikt noodzakelijke cookies worden aanvaard.